دادستان (1371)

113 دقیقه
تاریخ اکران: 1371/01/12

مسئولان شرکت آمریکایی E.D.S براساس قراردادی برای کامپیوتری کردن اسناد سازمان تامین اجتماعی دست به عمل می‌زنند. هنگامی که آنان باقی مانده‌ی بدهی‌های خود را طلب می‌کنند، وزیر بهداری به دلیل سوءاستفاده‌های مالی شرکت در پرداخت بدهی امتناع می‌کند و یک شکایت راهی دیوان کیفری می‌شود. این در حالی‌ست که بازپرسی به نام حسین دادگر مسئول رسیدگی به پرونده می‌شود.

مسئولان شرکت آمریکایی E.D.S براساس قراردادی برای کامپیوتری کردن اسناد سازمان تامین اجتماعی دست به عمل می‌زنند. هنگامی که آنان باقی مانده‌ی بدهی‌های خود را طلب می‌کنند، وزیر بهداری به دلیل سوءاستفاده‌های مالی شرکت در پرداخت بدهی امتناع می‌کند و یک شکایت راهی دیوان کیفری می‌شود. این در حالی‌ست که بازپرسی به نام حسین دادگر مسئول رسیدگی به پرونده می‌شود.

جوایز دادستان
جوایز دادستان
جوایز دادستان
دادستان در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم دادستان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

113 دقیقه

داستان

مسئولان شرکت آمریکایی E.D.S براساس قراردادی برای کامپیوتری کردن اسناد سازمان تامین اجتماعی دست به عمل می‌زنند. هنگامی که آنان باقی مانده‌ی بدهی‌های خود را طلب می‌کنند، وزیر بهداری به دلیل سوءاستفاده‌های مالی شرکت در پرداخت بدهی امتناع می‌کند و یک شکایت راهی دیوان کیفری می‌شود. این در حالی‌ست که بازپرسی به نام حسین دادگر مسئول رسیدگی به پرونده می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دادستان