بیوگرافی کامل امیرحسین هاشمی

متن کامل بیوگرافی امیرحسین هاشمی

«امیرحسین هاشمی» در آثاری همچون «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «لاتاری»، «گیله وا»، «ماجرای نیمروز»، «ایستاده در غبار»، «در شب عروسی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرحسین هاشمی

«امیرحسین هاشمی» در آثاری همچون «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «لاتاری»، «گیله وا»، «ماجرای نیمروز»، «ایستاده در غبار»، «در شب عروسی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرحسین هاشمی

آخرین مشارکت های کاربران