بیوگرافی کامل نادیا دلدارگلچین

متن کامل بیوگرافی نادیا دلدارگلچین

«نادیا دلدارگلچین» در آثاری همچون «کلاه پهلوی»، «پژواک»، «سه درجه تب»، «سه در چهار»، «صبحانه برای دو نفر»، «ملاقات با طوطی»، «نقطه‌چین»، «سفر سبز»، «شب برهنه»، «بی همتا»، «مزاحم»، «رستوران خانوادگی»، «خاکستری»، «کمکم کن»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «شیدا»، «همشاگردیها»، «غریبانه»، «مهر مادری»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «عروسی مهتاب»، «مرد نامریی»، «خط آتش»، «روسری آبی»، «پادزهر»، «همه دختران من»، «دو روی سکه»، «دیدار در استانبول»، «ابلیس»، «قصه زندگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نادیا دلدارگلچین

«نادیا دلدارگلچین» در آثاری همچون «کلاه پهلوی»، «پژواک»، «سه درجه تب»، «سه در چهار»، «صبحانه برای دو نفر»، «ملاقات با طوطی»، «نقطه‌چین»، «سفر سبز»، «شب برهنه»، «بی همتا»، «مزاحم»، «رستوران خانوادگی»، «خاکستری»، «کمکم کن»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «شیدا»، «همشاگردیها»، «غریبانه»، «مهر مادری»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «عروسی مهتاب»، «مرد نامریی»، «خط آتش»، «روسری آبی»، «پادزهر»، «همه دختران من»، «دو روی سکه»، «دیدار در استانبول»، «ابلیس»، «قصه زندگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نادیا دلدارگلچین

آخرین مشارکت های کاربران