بیوگرافی کامل بابک برزویه

متن کامل بیوگرافی بابک برزویه

«بابک برزویه» در آثاری همچون «سن‌پطرزبورگ»، «یکی بود یکی نبود»، «کمکم کن»، «سفر به چزابه»، «ایلیا»، «حیاط پشتی مدرسه عدل آفاق / مدرسه‌ای که می‌رفتیم»، «هیولا»، «آقای سانسور»، «زیر سقف دودی»، «چهارشنبه»، «معراجی ها»، «متروپل»، «فصل فراموشی فریبا»، «آقای الف»، «رستاخیز»، «رسوایی»، «هیس! دخترها فرياد نمی‌زنند»، «اخراجی ها 3»، «جرم»، «محاکمه در خیابان»، «مظفرنامه»، «اخراجی‌ها»، «باغ فردوس 5 بعد از ظهر»، «حکم»، «زن بدلی»، «جایی برای زندگی»، «این زن حرف نمی‌زند»، «بانوی من»، «قارچ سمی»، «هیوا»، «پدر»، «تا آخرین نفس»، «نان و شعر»، «سایه‌های هجوم» به عنوان «بازیگر»، «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بابک برزویه

«بابک برزویه» در آثاری همچون «سن‌پطرزبورگ»، «یکی بود یکی نبود»، «کمکم کن»، «سفر به چزابه»، «ایلیا»، «حیاط پشتی مدرسه عدل آفاق / مدرسه‌ای که می‌رفتیم»، «هیولا»، «آقای سانسور»، «زیر سقف دودی»، «چهارشنبه»، «معراجی ها»، «متروپل»، «فصل فراموشی فریبا»، «آقای الف»، «رستاخیز»، «رسوایی»، «هیس! دخترها فرياد نمی‌زنند»، «اخراجی ها 3»، «جرم»، «محاکمه در خیابان»، «مظفرنامه»، «اخراجی‌ها»، «باغ فردوس 5 بعد از ظهر»، «حکم»، «زن بدلی»، «جایی برای زندگی»، «این زن حرف نمی‌زند»، «بانوی من»، «قارچ سمی»، «هیوا»، «پدر»، «تا آخرین نفس»، «نان و شعر»، «سایه‌های هجوم» به عنوان «بازیگر»، «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه» حضور داشته است.

جوایز بابک برزویه
جوایز بابک برزویه
جوایز بابک برزویه
بابک برزویه در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بابک برزویه

آخرین مشارکت های کاربران