سفیر (1361)

155 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1361/12/27

قیس‌ابن مسهر (فرامرز قریبیان)، نماینده‌ی امام با نامه‌ای برای سلیمان خزاعی (روانه‌ی کوفه می‌شود. اما در راه توسط راه‌داران ابن‌زیاد (جلال پیشوائیان) والی کوفه دستگیر و به زندان می‌افتد. این در حالی‌ست که قیس پیش از دستگیری نامه را از بین برده است و و در زندان دست به اقداماتی دیگر می‌زند.

قیس‌ابن مسهر (فرامرز قریبیان)، نماینده‌ی امام با نامه‌ای برای سلیمان خزاعی (روانه‌ی کوفه می‌شود. اما در راه توسط راه‌داران ابن‌زیاد (جلال پیشوائیان) والی کوفه دستگیر و به زندان می‌افتد. این در حالی‌ست که قیس پیش از دستگیری نامه را از بین برده است و و در زندان دست به اقداماتی دیگر می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم سفیر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

155 دقیقه

داستان

قیس‌ابن مسهر (فرامرز قریبیان)، نماینده‌ی امام با نامه‌ای برای سلیمان خزاعی (روانه‌ی کوفه می‌شود. اما در راه توسط راه‌داران ابن‌زیاد (جلال پیشوائیان) والی کوفه دستگیر و به زندان می‌افتد. این در حالی‌ست که قیس پیش از دستگیری نامه را از بین برده است و و در زندان دست به اقداماتی دیگر می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی سفیر

اخبار مرتبط فیلم سینمایی سفیر

آخرین مشارکت های کاربران