بیوگرافی کامل اکبر خواجوی

متن کامل بیوگرافی اکبر خواجوی

«اکبر خواجوی» در آثاری همچون «مراد»، «مومیایی»، «شیر خفته»، «عروس پابرهنه»، «پریزاد»، «بیقرار»، «جهنم + من»، «طغرل»، «ملاممد‌جان»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «عشقی‌ها»، «دزد و پاسبان»، «تاکسی عشق»، «لیلی و مجنون»، «زن وحشی وحشی»، «پهلوان پهلوانان»، «سه فراری»، «مرد حنجره طلایی»، «دزد سیاه‌پوش»، «زنی به نام شراب»، «دالاهو»، «مامور 114»، «قهرمان دهکده»، «گنجینه سلیمان»، «سه ناقلا در ژاپن»، «هاشم‌خان»، «مرد و نامرد»، «حاتم طایی»، «همه‌سر حریف»، «عشق و انتقام»، «شهر بزرگ»، «ولگرد قهرمان»، «دنیای پول»، «مسیر رودخانه»، «سه تفنگدار»، «جهنم زیر پای من»، «قانون زندگی»، «انسان‌ها»، «آراس‌خان»، «فرار»، «ساحل انتظار»، «کلید»، «فریاد نیمه‌شب»، «عسل تلخ»، «بچه ننه»، «مروارید سیاه»، «شانس عشق تصادف»، «تپه عشق»، «لات جوانمرد»، «طوفان در شهر ما»، «بلبل مزرعه»، «رستم و سهراب»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «شب‌نشینی در جهنم»، «زندگی شیرین است»، «خون و شرف»، «عروس دجله»، «چهارراه حوادث»، «آغا محمد خان قاجار»، «دسیسه»، «ماجرای زندگی»، «گل‌نسا»، «بازگشت» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر خواجوی

«اکبر خواجوی» در آثاری همچون «مراد»، «مومیایی»، «شیر خفته»، «عروس پابرهنه»، «پریزاد»، «بیقرار»، «جهنم + من»، «طغرل»، «ملاممد‌جان»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «عشقی‌ها»، «دزد و پاسبان»، «تاکسی عشق»، «لیلی و مجنون»، «زن وحشی وحشی»، «پهلوان پهلوانان»، «سه فراری»، «مرد حنجره طلایی»، «دزد سیاه‌پوش»، «زنی به نام شراب»، «دالاهو»، «مامور 114»، «قهرمان دهکده»، «گنجینه سلیمان»، «سه ناقلا در ژاپن»، «هاشم‌خان»، «مرد و نامرد»، «حاتم طایی»، «همه‌سر حریف»، «عشق و انتقام»، «شهر بزرگ»، «ولگرد قهرمان»، «دنیای پول»، «مسیر رودخانه»، «سه تفنگدار»، «جهنم زیر پای من»، «قانون زندگی»، «انسان‌ها»، «آراس‌خان»، «فرار»، «ساحل انتظار»، «کلید»، «فریاد نیمه‌شب»، «عسل تلخ»، «بچه ننه»، «مروارید سیاه»، «شانس عشق تصادف»، «تپه عشق»، «لات جوانمرد»، «طوفان در شهر ما»، «بلبل مزرعه»، «رستم و سهراب»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «شب‌نشینی در جهنم»، «زندگی شیرین است»، «خون و شرف»، «عروس دجله»، «چهارراه حوادث»، «آغا محمد خان قاجار»، «دسیسه»، «ماجرای زندگی»، «گل‌نسا»، «بازگشت» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
0.0
اکران شده
0.0
1355
7.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
6.9
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
7.0
1347
7.0
1346
5.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1341
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1338
0.0
1337
0.0
1337
0.0
1336
0.0
1336
0.0
1336
7.0
1335
0.0
1335
0.0
1334
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1332
0.0
1332
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
0.0
1345
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر خواجوی

آخرین مشارکت های کاربران