بیوگرافی کامل اکبر خواجوی

متن کامل بیوگرافی اکبر خواجوی

«اکبر خواجوی» در آثاری همچون «مومیایی»، «مراد»، «شیر خفته»، «عروس پابرهنه»، «پریزاد»، «بیقرار»، «طغرل»، «جهنم + من»، «ملاممد‌جان»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «عشقی‌ها»، «دزد و پاسبان»، «تاکسی عشق»، «لیلی و مجنون»، «سه فراری»، «زن وحشی وحشی»، «پهلوان پهلوانان»، «دزد سیاه‌پوش»، «مرد حنجره طلایی»، «دالاهو»، «زنی به نام شراب»، «سه ناقلا در ژاپن»، «هاشم‌خان»، «مرد و نامرد»، «حاتم طایی»، «مامور 114»، «قهرمان دهکده»، «گنجینه سلیمان»، «شهر بزرگ»، «ولگرد قهرمان»، «دنیای پول»، «همه‌سر حریف»، «عشق و انتقام»، «انسان‌ها»، «مسیر رودخانه»، «سه تفنگدار»، «جهنم زیر پای من»، «قانون زندگی»، «فرار»، «ساحل انتظار»، «آراس‌خان»، «کلید»، «عسل تلخ»، «فریاد نیمه‌شب»، «مروارید سیاه»، «بچه ننه»، «تپه عشق»، «شانس عشق تصادف»، «طوفان در شهر ما»، «لات جوانمرد»، «رستم و سهراب»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «بلبل مزرعه»، «زندگی شیرین است»، «شب‌نشینی در جهنم»، «خون و شرف»، «چهارراه حوادث»، «عروس دجله»، «آغا محمد خان قاجار»، «دسیسه»، «ماجرای زندگی»، «گل‌نسا»، «بازگشت» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر خواجوی

«اکبر خواجوی» در آثاری همچون «مومیایی»، «مراد»، «شیر خفته»، «عروس پابرهنه»، «پریزاد»، «بیقرار»، «طغرل»، «جهنم + من»، «ملاممد‌جان»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «عشقی‌ها»، «دزد و پاسبان»، «تاکسی عشق»، «لیلی و مجنون»، «سه فراری»، «زن وحشی وحشی»، «پهلوان پهلوانان»، «دزد سیاه‌پوش»، «مرد حنجره طلایی»، «دالاهو»، «زنی به نام شراب»، «سه ناقلا در ژاپن»، «هاشم‌خان»، «مرد و نامرد»، «حاتم طایی»، «مامور 114»، «قهرمان دهکده»، «گنجینه سلیمان»، «شهر بزرگ»، «ولگرد قهرمان»، «دنیای پول»، «همه‌سر حریف»، «عشق و انتقام»، «انسان‌ها»، «مسیر رودخانه»، «سه تفنگدار»، «جهنم زیر پای من»، «قانون زندگی»، «فرار»، «ساحل انتظار»، «آراس‌خان»، «کلید»، «عسل تلخ»، «فریاد نیمه‌شب»، «مروارید سیاه»، «بچه ننه»، «تپه عشق»، «شانس عشق تصادف»، «طوفان در شهر ما»، «لات جوانمرد»، «رستم و سهراب»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «بلبل مزرعه»، «زندگی شیرین است»، «شب‌نشینی در جهنم»، «خون و شرف»، «چهارراه حوادث»، «عروس دجله»، «آغا محمد خان قاجار»، «دسیسه»، «ماجرای زندگی»، «گل‌نسا»، «بازگشت» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
0.0
1355
7.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
6.9
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1347
0.0
1347
5.0
1346
7.0
1346
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1341
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1338
0.0
1337
0.0
1337
0.0
1336
0.0
1336
0.0
1336
0.0
1335
7.0
1335
0.0
1334
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1332
0.0
1332
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
0.0
1345
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر خواجوی

آخرین مشارکت های کاربران