مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا (1350)

98 دقیقه
تاریخ اکران: 1350/10/29
کارگردان: ژوزف واعظیان
سوپر استارها: رضا بیک ایمانوردی

سایر اطلاعات فیلم مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا

آخرین مشارکت های کاربران