لیلی و مجنون (1349)

146 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1349/07/20
کارگردان: سیامک یاسمی

«عبدالله»(همایون) به «قیس عامری»(بهروز وثوقی) خبر می دهد که قرار است«بن سلام»(همایون بهادران) به خواستگاری«لیلی»(آفرین) برود. قیس اسبش را به مردی به نام«شجیع»(رضا بیک ایمان وردی) می بخشد و با عبدالله همراه هدایای بن سلام وارد قصر«بن هشام»(آرمان) می شود. لیلی بیمار می شود و «حکیم»(رفیع حالتی) اسباب دیدار قیس و لیلی را فراهم می کند. اما بن سلام شجیع را وا می دارد تا قیس را از میان ببرد.شجیع پس از دستگیری قیس را می شناسد همان موقع مجلس عروسی بن سلام و لیلی برگزار مي شود. قیس سر به بیابان می گذارد اما شجیع به تلافی تصمیمی می گیرد آیا شجیع موفق می شود تا لیلی و قیس را به وصال هم برساند؟

«عبدالله»(همایون) به «قیس عامری»(بهروز وثوقی) خبر می دهد که قرار است«بن سلام»(همایون بهادران) به خواستگاری«لیلی»(آفرین) برود. قیس اسبش را به مردی به نام«شجیع»(رضا بیک ایمان وردی) می بخشد و با عبدالله همراه هدایای بن سلام وارد قصر«بن هشام»(آرمان) می شود. لیلی بیمار می شود و «حکیم»(رفیع حالتی) اسباب دیدار قیس و لیلی را فراهم می کند. اما بن سلام شجیع را وا می دارد تا قیس را از میان ببرد.شجیع پس از دستگیری قیس را می شناسد همان موقع مجلس عروسی بن سلام و لیلی برگزار مي شود. قیس سر به بیابان می گذارد اما شجیع به تلافی تصمیمی می گیرد آیا شجیع موفق می شود تا لیلی و قیس را به وصال هم برساند؟

سایر اطلاعات فیلم لیلی و مجنون

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

146 دقیقه

داستان

«عبدالله»(همایون) به «قیس عامری»(بهروز وثوقی) خبر می دهد که قرار است«بن سلام»(همایون بهادران) به خواستگاری«لیلی»(آفرین) برود. قیس اسبش را به مردی به نام«شجیع»(رضا بیک ایمان وردی) می بخشد و با عبدالله همراه هدایای بن سلام وارد قصر«بن هشام»(آرمان) می شود. لیلی بیمار می شود و «حکیم»(رفیع حالتی) اسباب دیدار قیس و لیلی را فراهم می کند. اما بن سلام شجیع را وا می دارد تا قیس را از میان ببرد.شجیع پس از دستگیری قیس را می شناسد همان موقع مجلس عروسی بن سلام و لیلی برگزار مي شود. قیس سر به بیابان می گذارد اما شجیع به تلافی تصمیمی می گیرد آیا شجیع موفق می شود تا لیلی و قیس را به وصال هم برساند؟

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل لیلی و مجنون

آخرین مشارکت های کاربران