عاصی (1351)

97 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1351/11/03
کارگردان: سعید مطلبی

سایر اطلاعات فیلم عاصی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عاصی