بیوگرافی کامل عارف

متن کامل بیوگرافی عارف

« عارف» در آثاری همچون «ساقی»، «بزن بریم دزدی»، «قربون هر چی خوشگله»، «آیینه زمان»، «عشق‌آفرین»، «ازدواج ایرونی»، «وسوسه»، «مردی در آتش»، «میرم بابا بخرم»، «اوستاکریم نوکرتیم»، «قصه شب»، «جبار سرجوخه فراری»، «دشمن»، «قربون زن ایرونی»، «تنها وگل‌ها»، «خیالاتی»، «سراب»، «بابا نان داد»، «غریبه»، «کاکل‌زری»، «طغرل»، «مهدی‌مشکی و شلوارک‌‌ داغ»، «قایقرانان»، «آب‌نبات چوبی»، «مردان خلیج»، «اتل متل توتوله»، «دنیا مال منه»، «غلام ژاندارم»، «رسوایی»، «یاقوت سه چشم»، «جوانی هم عالمی دارد»، «جنجال عروسی»، «دنیای آبی»، «معجزه قلب‌ها»، «بسترهای جداگانه»، «قدرت عشق(پروانه)»، «فردای باشکوه»، «آشیانه خورشید»، «قهرمان شهر ما»، «رانندگان جهنم»، «دنیای پول»، «در دنیا بیگانه بودم»، «تعقیب خطرناک»، «نابغه هفت‌ماهه»، «قربانی هوس»، «شارلاتان»، «سالار مردان» به عنوان «بازیگر»، «خواننده»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عارف

« عارف» در آثاری همچون «ساقی»، «بزن بریم دزدی»، «قربون هر چی خوشگله»، «آیینه زمان»، «عشق‌آفرین»، «ازدواج ایرونی»، «وسوسه»، «مردی در آتش»، «میرم بابا بخرم»، «اوستاکریم نوکرتیم»، «قصه شب»، «جبار سرجوخه فراری»، «دشمن»، «قربون زن ایرونی»، «تنها وگل‌ها»، «خیالاتی»، «سراب»، «بابا نان داد»، «غریبه»، «کاکل‌زری»، «طغرل»، «مهدی‌مشکی و شلوارک‌‌ داغ»، «قایقرانان»، «آب‌نبات چوبی»، «مردان خلیج»، «اتل متل توتوله»، «دنیا مال منه»، «غلام ژاندارم»، «رسوایی»، «یاقوت سه چشم»، «جوانی هم عالمی دارد»، «جنجال عروسی»، «دنیای آبی»، «معجزه قلب‌ها»، «بسترهای جداگانه»، «قدرت عشق(پروانه)»، «فردای باشکوه»، «آشیانه خورشید»، «قهرمان شهر ما»، «رانندگان جهنم»، «دنیای پول»، «در دنیا بیگانه بودم»، «تعقیب خطرناک»، «نابغه هفت‌ماهه»، «قربانی هوس»، «شارلاتان»، «سالار مردان» به عنوان «بازیگر»، «خواننده»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1347
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عارف