بیوگرافی کامل فرنگیس فروهر

متن کامل بیوگرافی فرنگیس فروهر

«فرنگیس فروهر» در آثاری همچون «فدایی»، «شارلاتان»، «قهوه‌خانه قنبر»، «حیدر»، «جنوبی»، «پاپوش»، «آشوبگر»، «تنها مرد محله»، «مرد»، «قلندر»، «فتانه»، «آخرین نبرد»، «توبه»، «ساحره»، «پخمه»، «ساعت فاجعه»، «نانجیب»، «علی سورچی»، «خر دجال»، «اتل متل توتوله»، «آتشپاره شهر»، «وحشی جنگل»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «رسوای عشق»، «کاکو»، «شب عروسی»، «شاطر عباس»، «رقاصه شهر»، «شهر هرت»، «ستاره فروزان»، «مردان روزگار»، «گربه کور»، «عشق کولی»، «سنگ صبور»، «بسترهای جداگانه»، «لوطی قرن‌بیستم»، «رودخانه وحشی»، «سالار مردان»، «بی گناهی در شهر»، «به امید دیدار»، «کوه‌زاد»، «روزهای تاریک یک مادر»، «سرنوشت»، «چرخ‌فلک»، «هارون و قارون»، «قهوه خانه قنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرنگیس فروهر

«فرنگیس فروهر» در آثاری همچون «فدایی»، «شارلاتان»، «قهوه‌خانه قنبر»، «حیدر»، «جنوبی»، «پاپوش»، «آشوبگر»، «تنها مرد محله»، «مرد»، «قلندر»، «فتانه»، «آخرین نبرد»، «توبه»، «ساحره»، «پخمه»، «ساعت فاجعه»، «نانجیب»، «علی سورچی»، «خر دجال»، «اتل متل توتوله»، «آتشپاره شهر»، «وحشی جنگل»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «رسوای عشق»، «کاکو»، «شب عروسی»، «شاطر عباس»، «رقاصه شهر»، «شهر هرت»، «ستاره فروزان»، «مردان روزگار»، «گربه کور»، «عشق کولی»، «سنگ صبور»، «بسترهای جداگانه»، «لوطی قرن‌بیستم»، «رودخانه وحشی»، «سالار مردان»، «بی گناهی در شهر»، «به امید دیدار»، «کوه‌زاد»، «روزهای تاریک یک مادر»، «سرنوشت»، «چرخ‌فلک»، «هارون و قارون»، «قهوه خانه قنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
0.0
اکران شده
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
6.9
1346
0.0
1345
0.0
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرنگیس فروهر

آخرین مشارکت های کاربران