بیوگرافی کامل فرنگیس فروهر

متن کامل بیوگرافی فرنگیس فروهر

«فرنگیس فروهر» در آثاری همچون «شارلاتان»، «قهوه‌خانه قنبر»، «حیدر»، «فدایی»، «جنوبی»، «پاپوش»، «مرد»، «قلندر»، «فتانه»، «آخرین نبرد»، «توبه»، «ساحره»، «پخمه»، «ساعت فاجعه»، «نانجیب»، «علی سورچی»، «خر دجال»، «آشوبگر»، «تنها مرد محله»، «اتل متل توتوله»، «کاکو»، «شب عروسی»، «رسوای عشق»، «شاطر عباس»، «آتشپاره شهر»، «وحشی جنگل»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «رقاصه شهر»، «شهر هرت»، «ستاره فروزان»، «مردان روزگار»، «گربه کور»، «عشق کولی»، «بسترهای جداگانه»، «لوطی قرن‌بیستم»، «رودخانه وحشی»، «سالار مردان»، «بی گناهی در شهر»، «سنگ صبور»، «به امید دیدار»، «کوه‌زاد»، «روزهای تاریک یک مادر»، «سرنوشت»، «چرخ‌فلک»، «هارون و قارون»، «قهوه خانه قنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرنگیس فروهر

«فرنگیس فروهر» در آثاری همچون «شارلاتان»، «قهوه‌خانه قنبر»، «حیدر»، «فدایی»، «جنوبی»، «پاپوش»، «مرد»، «قلندر»، «فتانه»، «آخرین نبرد»، «توبه»، «ساحره»، «پخمه»، «ساعت فاجعه»، «نانجیب»، «علی سورچی»، «خر دجال»، «آشوبگر»، «تنها مرد محله»، «اتل متل توتوله»، «کاکو»، «شب عروسی»، «رسوای عشق»، «شاطر عباس»، «آتشپاره شهر»، «وحشی جنگل»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «رقاصه شهر»، «شهر هرت»، «ستاره فروزان»، «مردان روزگار»، «گربه کور»، «عشق کولی»، «بسترهای جداگانه»، «لوطی قرن‌بیستم»، «رودخانه وحشی»، «سالار مردان»، «بی گناهی در شهر»، «سنگ صبور»، «به امید دیدار»، «کوه‌زاد»، «روزهای تاریک یک مادر»، «سرنوشت»، «چرخ‌فلک»، «هارون و قارون»، «قهوه خانه قنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
6.9
1346
0.0
1345
0.0
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرنگیس فروهر

آخرین مشارکت های کاربران