بیوگرافی کامل فرنگیس فروهر

متن کامل بیوگرافی فرنگیس فروهر

«فرنگیس فروهر» در آثاری همچون «شارلاتان»، «قهوه‌خانه قنبر»، «حیدر»، «فدایی»، «جنوبی»، «پاپوش»، «توبه»، «آخرین نبرد»، «ساحره»، «پخمه»، «ساعت فاجعه»، «نانجیب»، «علی سورچی»، «خر دجال»، «آشوبگر»، «تنها مرد محله»، «مرد»، «قلندر»، «فتانه»، «اتل متل توتوله»، «شب عروسی»، «رسوای عشق»، «شاطر عباس»، «آتشپاره شهر»، «وحشی جنگل»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «کاکو»، «شهر هرت»، «رقاصه شهر»، «مردان روزگار»، «گربه کور»، «عشق کولی»، «ستاره فروزان»، «لوطی قرن‌بیستم»، «رودخانه وحشی»، «سالار مردان»، «بی گناهی در شهر»، «سنگ صبور»، «بسترهای جداگانه»، «به امید دیدار»، «روزهای تاریک یک مادر»، «سرنوشت»، «چرخ‌فلک»، «کوه‌زاد»، «هارون و قارون»، «قهوه خانه قنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرنگیس فروهر

«فرنگیس فروهر» در آثاری همچون «شارلاتان»، «قهوه‌خانه قنبر»، «حیدر»، «فدایی»، «جنوبی»، «پاپوش»، «توبه»، «آخرین نبرد»، «ساحره»، «پخمه»، «ساعت فاجعه»، «نانجیب»، «علی سورچی»، «خر دجال»، «آشوبگر»، «تنها مرد محله»، «مرد»، «قلندر»، «فتانه»، «اتل متل توتوله»، «شب عروسی»، «رسوای عشق»، «شاطر عباس»، «آتشپاره شهر»، «وحشی جنگل»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «کاکو»، «شهر هرت»، «رقاصه شهر»، «مردان روزگار»، «گربه کور»، «عشق کولی»، «ستاره فروزان»، «لوطی قرن‌بیستم»، «رودخانه وحشی»، «سالار مردان»، «بی گناهی در شهر»، «سنگ صبور»، «بسترهای جداگانه»، «به امید دیدار»، «روزهای تاریک یک مادر»، «سرنوشت»، «چرخ‌فلک»، «کوه‌زاد»، «هارون و قارون»، «قهوه خانه قنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1348
7.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
6.9
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرنگیس فروهر

آخرین مشارکت های کاربران