بیوگرافی کامل جمشید لایق

وفات: 21 آبان 1388

متن کامل بیوگرافی جمشید لایق

«جمشید لایق» در آثاری همچون «تابلویی برای عشق»، «تهران روزگار نو»، «کوچه پاییز»، «متهم»، «روزی روزگاری»، «مسافران»، «بازی تمام شد»، «در آرزوی ازدواج»، «شاخه‌های بید»، «محکومین / نوری‌در ظلمت»، «شاید وقتی دیگر...»، «شناسایی»، «سیمرغ»، «محموله»، «خارج از محدوده»، «روزهای انتظار»، «ترنج»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «سیاه‌راه»، «افسانه سلطان و شبان»، «فصل خون»، «هزاردستان»، «دایره مینا»، «کلاغ»، «پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است»، «شهر قصه»، «رگبار»، «خواستگار»، «تجاوز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جمشید لایق

«جمشید لایق» در آثاری همچون «تابلویی برای عشق»، «تهران روزگار نو»، «کوچه پاییز»، «متهم»، «روزی روزگاری»، «مسافران»، «بازی تمام شد»، «در آرزوی ازدواج»، «شاخه‌های بید»، «محکومین / نوری‌در ظلمت»، «شاید وقتی دیگر...»، «شناسایی»، «سیمرغ»، «محموله»، «خارج از محدوده»، «روزهای انتظار»، «ترنج»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «سیاه‌راه»، «افسانه سلطان و شبان»، «فصل خون»، «هزاردستان»، «دایره مینا»، «کلاغ»، «پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است»، «شهر قصه»، «رگبار»، «خواستگار»، «تجاوز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جمشید لایق