بیوگرافی کامل ابراهیم نادری

متن کامل بیوگرافی ابراهیم نادری

«ابراهیم نادری» در آثاری همچون «0008»، «همت»، «ناجورها»، «سالومه»، «بندری»، «کافر»، «دشنه»، «اعجوبه‌ها»، «داش‌آکل»، «ملاممد‌جان»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «زیر بازارچه»، «آفتاب مهتاب»، «سفر پرماجرا»، «عشق کولی»، «شکار شوهر»، «شعله‌های خشم»، «گنجینه سلیمان»، «مقصر پدرم بود»، «رانندگان جهنم»، «پسر دهاتی»، «مزد خونین»، «دزد شهر»، «تعقیب خطرناک»، «خاک و مرجان» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم نادری

«ابراهیم نادری» در آثاری همچون «0008»، «همت»، «ناجورها»، «سالومه»، «بندری»، «کافر»، «دشنه»، «اعجوبه‌ها»، «داش‌آکل»، «ملاممد‌جان»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «زیر بازارچه»، «آفتاب مهتاب»، «سفر پرماجرا»، «عشق کولی»، «شکار شوهر»، «شعله‌های خشم»، «گنجینه سلیمان»، «مقصر پدرم بود»، «رانندگان جهنم»، «پسر دهاتی»، «مزد خونین»، «دزد شهر»، «تعقیب خطرناک»، «خاک و مرجان» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم نادری

آخرین مشارکت های کاربران