بیوگرافی کامل فیروزه قاسم‌پور

متن کامل بیوگرافی فیروزه قاسم‌پور

«فیروزه قاسم‌پور» در آثاری همچون «فرزند خاک»، «آخرین نبرد»، «گنج روان»، «مکس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فیروزه قاسم‌پور

«فیروزه قاسم‌پور» در آثاری همچون «فرزند خاک»، «آخرین نبرد»، «گنج روان»، «مکس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1391
7.5
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فیروزه قاسم‌پور

آخرین مشارکت های کاربران