بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

دبیر جشنواره: مهدی مسعودشاهی
سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره

کاندید ها

دیپلم افتخار بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

جوایز

پروانه زرین بهترین فیلم بلند سینمایی نوجوان

پروانه زرین بهترین کارگردانی

پروانه زرین بهترین فیلمنامه بلند سینمایی

پروانه زرین بهترین فیلمبرداری فیلم بلند سینمایی

جایزه ویژه هیئت داوران

پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان

پروانه زرین بهترین دستاورد فنی و هنری بخش فیلم های سینمایی

جایزه ویژه بهنام محمدی

برنده

ديپلم افتخار بهترين بازيگر خردسال

پروانه زرین بهترین کارگردانی پویانمایی سینمایی

پروانه زرین بهترین فیلمنامه بلند پویانمایی

پروانه زرین بهترین فیلم بلند پویانمایی

پروانه زرین بهترین کارگردانی کوتاه و نیمه بلند پویانمایی

پروانه زرين بهترين انيماتور فيلم کوتاه و نيمه بلند پويانمايی

پروانه زرین بهترین فیلم بلند ویدیویی

پروانه زرين بهترين کارگردانی بلند ويديويی

پروانه زرین بهترین فیلمنامه بلند ویدیویی

پروانه زرين بهترين بازيگر کودک و نوجوان بلند ويديويی

پروانه زرین بهترین بازیگر بلند ویدیویی

پروانه زرين بهترين کارگردانی کوتاه و نيمه بلند ويديويی

پروانه زرین بهترین بازیگر فیلم کوتاه و نیمه بلند ویدیویی

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه و نیمه بلند ویدیویی