حریف دل (1376)

90 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1376/08/28

«سعید»(شاهد احمدلو) بدون اطلاع از مادرش به ورزش کشتی می‌پردازد و بسیار هم موفق است. پدربزرگش(جمشید مشایخی) که در ورزش پیشکسوت است با خوشنودی از او حمایت می‌کند. مادرش(فاطمه‌گودرزی) پس از اطلاع از این ماجرا به شدت برآشفته می شود و زمانی‌که نام مربی او را می‌شنود مخالفتش چندبرابر می شود. چه چیزی مادر سعید را تا این‌حد بی‌قرار کرده است؟

«سعید»(شاهد احمدلو) بدون اطلاع از مادرش به ورزش کشتی می‌پردازد و بسیار هم موفق است. پدربزرگش(جمشید مشایخی) که در ورزش پیشکسوت است با خوشنودی از او حمایت می‌کند. مادرش(فاطمه‌گودرزی) پس از اطلاع از این ماجرا به شدت برآشفته می شود و زمانی‌که نام مربی او را می‌شنود مخالفتش چندبرابر می شود. چه چیزی مادر سعید را تا این‌حد بی‌قرار کرده است؟

سایر اطلاعات فیلم حریف دل

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«سعید»(شاهد احمدلو) بدون اطلاع از مادرش به ورزش کشتی می‌پردازد و بسیار هم موفق است. پدربزرگش(جمشید مشایخی) که در ورزش پیشکسوت است با خوشنودی از او حمایت می‌کند. مادرش(فاطمه‌گودرزی) پس از اطلاع از این ماجرا به شدت برآشفته می شود و زمانی‌که نام مربی او را می‌شنود مخالفتش چندبرابر می شود. چه چیزی مادر سعید را تا این‌حد بی‌قرار کرده است؟

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حریف دل