آدم و حوا (1349)

112 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1349/03/20
کارگردان: امیر شروان

کاپیتان «آدام» به دلیل حمایت از چند کارگر شورشی در بندر از کار برکنار می شود. او به جنوب می رود تا با دو پسرش ، هابیل و قابیل زندگی تازه ای را آغاز کند. او دختری به نام «حوا» را از چنگ رییس قبیله ای نجات می دهد و سپس با او ازدواج می کند. اما رییس قبیله درصدد انتقام از آن ها برمی آید. او در جریان مرافعه ای قابیل را با شلیک گلوله به قتل می رساند و هابیل را به عنوان قاتل معرفی مي کند. آدام در جستجوی راهی برای اثبات بی گناهی پسرش دست به کارمی شود.

کاپیتان «آدام» به دلیل حمایت از چند کارگر شورشی در بندر از کار برکنار می شود. او به جنوب می رود تا با دو پسرش ، هابیل و قابیل زندگی تازه ای را آغاز کند. او دختری به نام «حوا» را از چنگ رییس قبیله ای نجات می دهد و سپس با او ازدواج می کند. اما رییس قبیله درصدد انتقام از آن ها برمی آید. او در جریان مرافعه ای قابیل را با شلیک گلوله به قتل می رساند و هابیل را به عنوان قاتل معرفی مي کند. آدام در جستجوی راهی برای اثبات بی گناهی پسرش دست به کارمی شود.

سایر اطلاعات فیلم آدم و حوا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

112 دقیقه

داستان

کاپیتان «آدام» به دلیل حمایت از چند کارگر شورشی در بندر از کار برکنار می شود. او به جنوب می رود تا با دو پسرش ، هابیل و قابیل زندگی تازه ای را آغاز کند. او دختری به نام «حوا» را از چنگ رییس قبیله ای نجات می دهد و سپس با او ازدواج می کند. اما رییس قبیله درصدد انتقام از آن ها برمی آید. او در جریان مرافعه ای قابیل را با شلیک گلوله به قتل می رساند و هابیل را به عنوان قاتل معرفی مي کند. آدام در جستجوی راهی برای اثبات بی گناهی پسرش دست به کارمی شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آدم و حوا