بیوگرافی کامل فرامرز محمودی

متن کامل بیوگرافی فرامرز محمودی

«فرامرز محمودی» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «کاکل‌زری»، «خر دجال»، «صادق‌کرده»، «احمد چوپان»، «دختر فال‌گیر»، «توبه»، «یک مرد و یک شهر»، «پهلوان در قرن اتم»، «پهلوان مفرد»، «رضا چلچله»، «شوهر پاستوریزه»، «سه تا جاهل»، «آسمون بی‌ستاره»، «قهرمانان نمی‌میرند»، «آژیر خطر»، «علی بی‌غم»، «عقاب طلایی»، «شب اعدام»، «آدم و حوا»، «مالک دوزخ»، «شکوه قهرمان»، «گربه کور»، «الماس 33»، «سرسام»، «ترس و تاریکی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرامرز محمودی

«فرامرز محمودی» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «کاکل‌زری»، «خر دجال»، «صادق‌کرده»، «احمد چوپان»، «دختر فال‌گیر»، «توبه»، «یک مرد و یک شهر»، «پهلوان در قرن اتم»، «پهلوان مفرد»، «رضا چلچله»، «شوهر پاستوریزه»، «سه تا جاهل»، «آسمون بی‌ستاره»، «قهرمانان نمی‌میرند»، «آژیر خطر»، «علی بی‌غم»، «عقاب طلایی»، «شب اعدام»، «آدم و حوا»، «مالک دوزخ»، «شکوه قهرمان»، «گربه کور»، «الماس 33»، «سرسام»، «ترس و تاریکی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرامرز محمودی

آخرین مشارکت های کاربران