بیوگرافی کامل نریمان شیری‌فرد

متن کامل بیوگرافی نریمان شیری‌فرد

«نریمان شیری‌فرد» در آثاری همچون «حسرت»، «هوس»، «مسافر»، «گرفتار»، «ساقی»، «جدال در کویر»، «جستجوگر»، «رانده‌شده»، «عبور»، «جمیل»، «جنگلبان»، «دزد و نویسنده»، «شکار در شب»، «عقاب‌ها»، «خیابانی‌ها»، «لبه تیغ»، «زن»، «خان‌نایب»، «جای امن»، «بیدار در شهر»، «قاصدک»، «جدال»، «دایی جان ناپلئون»، «جایزه»، «کندو»، «زیبای پررو»، «همت»، «پاشنه طلا»، «هدف»، «سارق»، «پلنگ در شب»، «رفیق»، «کمین»، «صلوة ظهر»، «مواظب کلات باش»، «ترکمن»، «ماجراجویان خشن»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «یاور»، «شکست‌ناپذیر»، «میرم بابا بخرم»، «این دست‌کجه»، «کوثر»، «روسیاه»، «ناخدا با خدا»، «ابرمرد»، «تنگسیر»، «تنگنا»، «کج‌کلاه‌خان»، «مروارید»، «قربون هر چی خوشگله»، «بیگانه»، «آقای جاهل»، «بندری»، «نفرین»، «قصه شب»، «دل خودش می‌خواد»، «هفت مرد دلاور»، «در آخرین لحظه»، «مکافات»، «گرگ بیزار»، «پریزاد»، «ستارخان»، «کافر»، «دشنه»، «دختر فال‌گیر»، «بابا نان داد»، «صادق‌کرده»، «طغرل»، «میخک سفید»، «کاکل‌زری»، «آسمون بی‌ستاره»، «عشقی‌ها»، «شیادان»، «فریاد»، «احمد چکمه‌ای»، «خوشگل محله»، «رعد و برق»، «عقاب طلایی»، «حادثه جویان»، «آدم و حوا»، «قهرمانان نمی‌میرند»، «باباکرم»، «شب اعدام»، «مالک دوزخ»، «قوس قزح»، «سالار مردان»، «شعله‌های خشم»، «دزد سیاه‌پوش»، «یوسف و زلیجا»، «بر آسمان نوشته»، «مرد حنجره طلایی»، «غروب بت‌پرستان»، «خشم کولی»، «دلاور دوران»، «جنجال پول»، «زیبای خطرناک»، «از جان گذشتگان»، «گل‌آقا»، «فراری»، «کشتی نوح»، «دختر کدخدا»، «فریاد دهکده»، «شکوفه‌های امید»، «سرکش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نریمان شیری‌فرد

«نریمان شیری‌فرد» در آثاری همچون «حسرت»، «هوس»، «مسافر»، «گرفتار»، «ساقی»، «جدال در کویر»، «جستجوگر»، «رانده‌شده»، «عبور»، «جمیل»، «جنگلبان»، «دزد و نویسنده»، «شکار در شب»، «عقاب‌ها»، «خیابانی‌ها»، «لبه تیغ»، «زن»، «خان‌نایب»، «جای امن»، «بیدار در شهر»، «قاصدک»، «جدال»، «دایی جان ناپلئون»، «جایزه»، «کندو»، «زیبای پررو»، «همت»، «پاشنه طلا»، «هدف»، «سارق»، «پلنگ در شب»، «رفیق»، «کمین»، «صلوة ظهر»، «مواظب کلات باش»، «ترکمن»، «ماجراجویان خشن»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «یاور»، «شکست‌ناپذیر»، «میرم بابا بخرم»، «این دست‌کجه»، «کوثر»، «روسیاه»، «ناخدا با خدا»، «ابرمرد»، «تنگسیر»، «تنگنا»، «کج‌کلاه‌خان»، «مروارید»، «قربون هر چی خوشگله»، «بیگانه»، «آقای جاهل»، «بندری»، «نفرین»، «قصه شب»، «دل خودش می‌خواد»، «هفت مرد دلاور»، «در آخرین لحظه»، «مکافات»، «گرگ بیزار»، «پریزاد»، «ستارخان»، «کافر»، «دشنه»، «دختر فال‌گیر»، «بابا نان داد»، «صادق‌کرده»، «طغرل»، «میخک سفید»، «کاکل‌زری»، «آسمون بی‌ستاره»، «عشقی‌ها»، «شیادان»، «فریاد»، «احمد چکمه‌ای»، «خوشگل محله»، «رعد و برق»، «عقاب طلایی»، «حادثه جویان»، «آدم و حوا»، «قهرمانان نمی‌میرند»، «باباکرم»، «شب اعدام»، «مالک دوزخ»، «قوس قزح»، «سالار مردان»، «شعله‌های خشم»، «دزد سیاه‌پوش»، «یوسف و زلیجا»، «بر آسمان نوشته»، «مرد حنجره طلایی»، «غروب بت‌پرستان»، «خشم کولی»، «دلاور دوران»، «جنجال پول»، «زیبای خطرناک»، «از جان گذشتگان»، «گل‌آقا»، «فراری»، «کشتی نوح»، «دختر کدخدا»، «فریاد دهکده»، «شکوفه‌های امید»، «سرکش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
0.0
اکران شده
0.0
1371
0.0
1368
0.0
1368
0.0
1367
7.0
1366
0.0
1365
7.2
1365
0.0
1363
7.0
1363
0.0
1357
7.0
1357
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
6.9
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
6.8
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
6.9
1352
7.0
1352
7.0
1352
7.3
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
5.5
1352
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1351
0.0
1351
6.9
1351
0.0
1351
6.8
1351
5.5
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نریمان شیری‌فرد

آخرین مشارکت های کاربران