بیوگرافی کامل نریمان شیری‌فرد

متن کامل بیوگرافی نریمان شیری‌فرد

«نریمان شیری‌فرد» در آثاری همچون «هوس»، «مسافر»، «گرفتار»، «حسرت»، «ساقی»، «جدال در کویر»، «جستجوگر»، «رانده‌شده»، «عبور»، «جمیل»، «جنگلبان»، «دزد و نویسنده»، «عقاب‌ها»، «شکار در شب»، «لبه تیغ»، «خیابانی‌ها»، «جای امن»، «زن»، «خان‌نایب»، «قاصدک»، «بیدار در شهر»، «جدال»، «دایی جان ناپلئون»، «جایزه»، «کندو»، «زیبای پررو»، «همت»، «پاشنه طلا»، «هدف»، «سارق»، «پلنگ در شب»، «رفیق»، «کمین»، «صلوة ظهر»، «ترکمن»، «ماجراجویان خشن»، «شکست‌ناپذیر»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «یاور»، «این دست‌کجه»، «مواظب کلات باش»، «میرم بابا بخرم»، «کوثر»، «ابرمرد»، «تنگسیر»، «تنگنا»، «نفرین»، «کج‌کلاه‌خان»، «مروارید»، «مکافات»، «قربون هر چی خوشگله»، «بیگانه»، «آقای جاهل»، «بندری»، «ناخدا با خدا»، «قصه شب»، «دل خودش می‌خواد»، «هفت مرد دلاور»، «در آخرین لحظه»، «گرگ بیزار»، «پریزاد»، «روسیاه»، «کافر»، «دختر فال‌گیر»، «بابا نان داد»، «میخک سفید»، «صادق‌کرده»، «کاکل‌زری»، «طغرل»، «دشنه»، «ستارخان»، «آسمون بی‌ستاره»، «خوشگل محله»، «عشقی‌ها»، «شیادان»، «فریاد»، «احمد چکمه‌ای»، «رعد و برق»، «حادثه جویان»، «آدم و حوا»، «شب اعدام»، «قهرمانان نمی‌میرند»، «باباکرم»، «عقاب طلایی»، «مالک دوزخ»، «سالار مردان»، «شعله‌های خشم»، «دزد سیاه‌پوش»، «بر آسمان نوشته»، «مرد حنجره طلایی»، «غروب بت‌پرستان»، «یوسف و زلیجا»، «خشم کولی»، «دلاور دوران»، «جنجال پول»، «قوس قزح»، «زیبای خطرناک»، «از جان گذشتگان»، «گل‌آقا»، «فراری»، «کشتی نوح»، «دختر کدخدا»، «فریاد دهکده»، «سرکش»، «شکوفه‌های امید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نریمان شیری‌فرد

«نریمان شیری‌فرد» در آثاری همچون «هوس»، «مسافر»، «گرفتار»، «حسرت»، «ساقی»، «جدال در کویر»، «جستجوگر»، «رانده‌شده»، «عبور»، «جمیل»، «جنگلبان»، «دزد و نویسنده»، «عقاب‌ها»، «شکار در شب»، «لبه تیغ»، «خیابانی‌ها»، «جای امن»، «زن»، «خان‌نایب»، «قاصدک»، «بیدار در شهر»، «جدال»، «دایی جان ناپلئون»، «جایزه»، «کندو»، «زیبای پررو»، «همت»، «پاشنه طلا»، «هدف»، «سارق»، «پلنگ در شب»، «رفیق»، «کمین»، «صلوة ظهر»، «ترکمن»، «ماجراجویان خشن»، «شکست‌ناپذیر»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «یاور»، «این دست‌کجه»، «مواظب کلات باش»، «میرم بابا بخرم»، «کوثر»، «ابرمرد»، «تنگسیر»، «تنگنا»، «نفرین»، «کج‌کلاه‌خان»، «مروارید»، «مکافات»، «قربون هر چی خوشگله»، «بیگانه»، «آقای جاهل»، «بندری»، «ناخدا با خدا»، «قصه شب»، «دل خودش می‌خواد»، «هفت مرد دلاور»، «در آخرین لحظه»، «گرگ بیزار»، «پریزاد»، «روسیاه»، «کافر»، «دختر فال‌گیر»، «بابا نان داد»، «میخک سفید»، «صادق‌کرده»، «کاکل‌زری»، «طغرل»، «دشنه»، «ستارخان»، «آسمون بی‌ستاره»، «خوشگل محله»، «عشقی‌ها»، «شیادان»، «فریاد»، «احمد چکمه‌ای»، «رعد و برق»، «حادثه جویان»، «آدم و حوا»، «شب اعدام»، «قهرمانان نمی‌میرند»، «باباکرم»، «عقاب طلایی»، «مالک دوزخ»، «سالار مردان»، «شعله‌های خشم»، «دزد سیاه‌پوش»، «بر آسمان نوشته»، «مرد حنجره طلایی»، «غروب بت‌پرستان»، «یوسف و زلیجا»، «خشم کولی»، «دلاور دوران»، «جنجال پول»، «قوس قزح»، «زیبای خطرناک»، «از جان گذشتگان»، «گل‌آقا»، «فراری»، «کشتی نوح»، «دختر کدخدا»، «فریاد دهکده»، «سرکش»، «شکوفه‌های امید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
1371
0.0
1368
0.0
1368
0.0
1367
7.0
1366
0.0
1365
7.2
1365
7.0
1363
0.0
1363
7.0
1357
0.0
1357
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
6.9
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
6.8
1353
0.0
1353
7.0
1352
7.0
1352
7.3
1352
5.5
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
6.8
1351
7.0
1351
5.5
1351
0.0
1351
0.0
1351
6.9
1351
7.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نریمان شیری‌فرد

آخرین مشارکت های کاربران