بیوگرافی کامل نریمان شیری‌فرد

متن کامل بیوگرافی نریمان شیری‌فرد

«نریمان شیری‌فرد» در آثاری همچون «هوس»، «مسافر»، «حسرت»، «گرفتار»، «ساقی»، «جدال در کویر»، «جستجوگر»، «رانده‌شده»، «عبور»، «جمیل»، «جنگلبان»، «دزد و نویسنده»، «شکار در شب»، «عقاب‌ها»، «لبه تیغ»، «خیابانی‌ها»، «جای امن»، «زن»، «خان‌نایب»، «قاصدک»، «بیدار در شهر»، «جدال»، «دایی جان ناپلئون»، «جایزه»، «زیبای پررو»، «همت»، «پاشنه طلا»، «هدف»، «سارق»، «رفیق»، «پلنگ در شب»، «کمین»، «کندو»، «صلوة ظهر»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «این دست‌کجه»، «یاور»، «مواظب کلات باش»، «میرم بابا بخرم»، «شکست‌ناپذیر»، «ترکمن»، «ماجراجویان خشن»، «کوثر»، «تنگنا»، «کج‌کلاه‌خان»، «مروارید»، «مکافات»، «قربون هر چی خوشگله»، «ناخدا با خدا»، «بیگانه»، «آقای جاهل»، «بندری»، «دل خودش می‌خواد»، «قصه شب»، «هفت مرد دلاور»، «در آخرین لحظه»، «گرگ بیزار»، «پریزاد»، «روسیاه»، «ابرمرد»، «تنگسیر»، «نفرین»، «میخک سفید»، «بابا نان داد»، «کاکل‌زری»، «صادق‌کرده»، «طغرل»، «دشنه»، «ستارخان»، «کافر»، «دختر فال‌گیر»، «عشقی‌ها»، «شیادان»، «فریاد»، «احمد چکمه‌ای»، «رعد و برق»، «خوشگل محله»، «آسمون بی‌ستاره»، «حادثه جویان»، «آدم و حوا»، «قهرمانان نمی‌میرند»، «باباکرم»، «عقاب طلایی»، «شب اعدام»، «مالک دوزخ»، «دزد سیاه‌پوش»، «بر آسمان نوشته»، «مرد حنجره طلایی»، «یوسف و زلیجا»، «غروب بت‌پرستان»، «دلاور دوران»، «خشم کولی»، «جنجال پول»، «قوس قزح»، «سالار مردان»، «شعله‌های خشم»، «زیبای خطرناک»، «از جان گذشتگان»، «گل‌آقا»، «فراری»، «کشتی نوح»، «دختر کدخدا»، «فریاد دهکده»، «شکوفه‌های امید»، «سرکش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نریمان شیری‌فرد

«نریمان شیری‌فرد» در آثاری همچون «هوس»، «مسافر»، «حسرت»، «گرفتار»، «ساقی»، «جدال در کویر»، «جستجوگر»، «رانده‌شده»، «عبور»، «جمیل»، «جنگلبان»، «دزد و نویسنده»، «شکار در شب»، «عقاب‌ها»، «لبه تیغ»، «خیابانی‌ها»، «جای امن»، «زن»، «خان‌نایب»، «قاصدک»، «بیدار در شهر»، «جدال»، «دایی جان ناپلئون»، «جایزه»، «زیبای پررو»، «همت»، «پاشنه طلا»، «هدف»، «سارق»، «رفیق»، «پلنگ در شب»، «کمین»، «کندو»، «صلوة ظهر»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «این دست‌کجه»، «یاور»، «مواظب کلات باش»، «میرم بابا بخرم»، «شکست‌ناپذیر»، «ترکمن»، «ماجراجویان خشن»، «کوثر»، «تنگنا»، «کج‌کلاه‌خان»، «مروارید»، «مکافات»، «قربون هر چی خوشگله»، «ناخدا با خدا»، «بیگانه»، «آقای جاهل»، «بندری»، «دل خودش می‌خواد»، «قصه شب»، «هفت مرد دلاور»، «در آخرین لحظه»، «گرگ بیزار»، «پریزاد»، «روسیاه»، «ابرمرد»، «تنگسیر»، «نفرین»، «میخک سفید»، «بابا نان داد»، «کاکل‌زری»، «صادق‌کرده»، «طغرل»، «دشنه»، «ستارخان»، «کافر»، «دختر فال‌گیر»، «عشقی‌ها»، «شیادان»، «فریاد»، «احمد چکمه‌ای»، «رعد و برق»، «خوشگل محله»، «آسمون بی‌ستاره»، «حادثه جویان»، «آدم و حوا»، «قهرمانان نمی‌میرند»، «باباکرم»، «عقاب طلایی»، «شب اعدام»، «مالک دوزخ»، «دزد سیاه‌پوش»، «بر آسمان نوشته»، «مرد حنجره طلایی»، «یوسف و زلیجا»، «غروب بت‌پرستان»، «دلاور دوران»، «خشم کولی»، «جنجال پول»، «قوس قزح»، «سالار مردان»، «شعله‌های خشم»، «زیبای خطرناک»، «از جان گذشتگان»، «گل‌آقا»، «فراری»، «کشتی نوح»، «دختر کدخدا»، «فریاد دهکده»، «شکوفه‌های امید»، «سرکش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
0.0
اکران شده
0.0
1371
0.0
1368
0.0
1368
0.0
1367
7.0
1366
0.0
1365
7.2
1365
0.0
1363
7.0
1363
7.0
1357
0.0
1357
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
6.9
1354
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
6.8
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.3
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
6.9
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
5.5
1352
7.0
1351
6.8
1351
0.0
1351
5.5
1351
0.0
1351
6.9
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نریمان شیری‌فرد

آخرین مشارکت های کاربران