بیم و امید (اکران نشده)

110 دقیقه
کارگردان: گرجی عبادیا

سایر اطلاعات فیلم بیم و امید

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بیم و امید