بیوگرافی کامل زهره

متن کامل بیوگرافی زهره

« زهره» در آثاری همچون «غریب»، «غیرت»، «قادر»، «غلام‌زنگی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «عروس پابرهنه»، «هرجایی»، «روسیاه»، «حریص»، «عاصی»، «گذر اکبر»، «عطش»، «جنجال عروسی»، «گناه من چیست؟»، «ضربت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهره

« زهره» در آثاری همچون «غریب»، «غیرت»، «قادر»، «غلام‌زنگی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «عروس پابرهنه»، «هرجایی»، «روسیاه»، «حریص»، «عاصی»، «گذر اکبر»، «عطش»، «جنجال عروسی»، «گناه من چیست؟»، «ضربت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهره