بیوگرافی کامل زهره

متن کامل بیوگرافی زهره

« زهره» در آثاری همچون «غریب»، «قادر»، «غیرت»، «غلام‌زنگی»، «عروس پابرهنه»، «هرجایی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «حریص»، «روسیاه»، «عاصی»، «گذر اکبر»، «عطش»، «جنجال عروسی»، «ضربت»، «گناه من چیست؟» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهره

« زهره» در آثاری همچون «غریب»، «قادر»، «غیرت»، «غلام‌زنگی»، «عروس پابرهنه»، «هرجایی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «حریص»، «روسیاه»، «عاصی»، «گذر اکبر»، «عطش»، «جنجال عروسی»، «ضربت»، «گناه من چیست؟» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهره