کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه (1350)

101 دقیقه
تاریخ اکران: 1350/03/27
کارگردان: احمد شیرازی
جوایز کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه
جوایز کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه
جوایز کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه
کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه

آخرین مشارکت های کاربران