تاریخ اکران: 1363/09/02
کارگردان: حسین زندباف

ایوب و عبدل (اکبر زنجان‌پور و هادی اسلامی) در یک شهر بندری و به دلیل فقر مالی با یک گروه قاچاقچی همکاری می‌کنند. آن‌ها در هنگام حمل یک محموله قاچاق با ماموران درگیر و موفق می‌شوند که از مهلکه بگریزند. این در حالی‌ست که آنان برای فروش محموله به دردسر می‌افتند و دست به اقداماتی دیگر می‌زنند.

ایوب و عبدل (اکبر زنجان‌پور و هادی اسلامی) در یک شهر بندری و به دلیل فقر مالی با یک گروه قاچاقچی همکاری می‌کنند. آن‌ها در هنگام حمل یک محموله قاچاق با ماموران درگیر و موفق می‌شوند که از مهلکه بگریزند. این در حالی‌ست که آنان برای فروش محموله به دردسر می‌افتند و دست به اقداماتی دیگر می‌زنند.

جوایز مرگ سفید
جوایز مرگ سفید
جوایز مرگ سفید
مرگ سفید در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم مرگ سفید

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

122 دقیقه

داستان

ایوب و عبدل (اکبر زنجان‌پور و هادی اسلامی) در یک شهر بندری و به دلیل فقر مالی با یک گروه قاچاقچی همکاری می‌کنند. آن‌ها در هنگام حمل یک محموله قاچاق با ماموران درگیر و موفق می‌شوند که از مهلکه بگریزند. این در حالی‌ست که آنان برای فروش محموله به دردسر می‌افتند و دست به اقداماتی دیگر می‌زنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مرگ سفید