زرخرید (اکران نشده)

97 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: رضا صفایی

«بهزاد هفت‌جان»(منوچهر وثوق) که کارش توزیع مواد مخدر در بین جوانان است با فردی به نام «جلال» همکاری می‌کند. او نامزدش«سوسن»(جوانه جلیلوند) را نیز به همکاری با جلال ترغیب می‌کند. سوسن امتناع می کند و فرار می کند و با کمک چند نفر به زایشگاه برده می‌شود و پسری به دنیا می‌آورد. بهزاد با توطئه‌ی جلال به حبس می‌رود و سوسن فرزندش را بزرگ می کند. سال‌ها بعد «بهروز»(منوچهر والی زاده) با مشارکت هم‌کار جلال حاضر به همکاری با آن‌ها می‌شود و بهزاد نیز از زندان آزاد می شود. پدر و پسر بعد از سال ها رودرروی هم قرار می‌گیرند.

«بهزاد هفت‌جان»(منوچهر وثوق) که کارش توزیع مواد مخدر در بین جوانان است با فردی به نام «جلال» همکاری می‌کند. او نامزدش«سوسن»(جوانه جلیلوند) را نیز به همکاری با جلال ترغیب می‌کند. سوسن امتناع می کند و فرار می کند و با کمک چند نفر به زایشگاه برده می‌شود و پسری به دنیا می‌آورد. بهزاد با توطئه‌ی جلال به حبس می‌رود و سوسن فرزندش را بزرگ می کند. سال‌ها بعد «بهروز»(منوچهر والی زاده) با مشارکت هم‌کار جلال حاضر به همکاری با آن‌ها می‌شود و بهزاد نیز از زندان آزاد می شود. پدر و پسر بعد از سال ها رودرروی هم قرار می‌گیرند.

سایر اطلاعات فیلم زرخرید

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

«بهزاد هفت‌جان»(منوچهر وثوق) که کارش توزیع مواد مخدر در بین جوانان است با فردی به نام «جلال» همکاری می‌کند. او نامزدش«سوسن»(جوانه جلیلوند) را نیز به همکاری با جلال ترغیب می‌کند. سوسن امتناع می کند و فرار می کند و با کمک چند نفر به زایشگاه برده می‌شود و پسری به دنیا می‌آورد. بهزاد با توطئه‌ی جلال به حبس می‌رود و سوسن فرزندش را بزرگ می کند. سال‌ها بعد «بهروز»(منوچهر والی زاده) با مشارکت هم‌کار جلال حاضر به همکاری با آن‌ها می‌شود و بهزاد نیز از زندان آزاد می شود. پدر و پسر بعد از سال ها رودرروی هم قرار می‌گیرند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زرخرید