تاریخ اکران: 1365/09/26
کارگردان: ساموئل خاچیکیان
سوپر استارها: جمشید هاشم‌پور

شخصی به عنوان نگهبان از خانه‌ی ویلایی یکی از مردان حکومتی سلطنت که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد، محافظت می‌کند. این در حالی‌ست که مقداری جواهرات و عتیقه در خانه نگه‌داری می‌شود. با ورود راننده و محافظ سابق صاحب‌خانه به قصد ربودن عیقه‌جات، جان نگهبان در خطر می‌افتد.

شخصی به عنوان نگهبان از خانه‌ی ویلایی یکی از مردان حکومتی سلطنت که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد، محافظت می‌کند. این در حالی‌ست که مقداری جواهرات و عتیقه در خانه نگه‌داری می‌شود. با ورود راننده و محافظ سابق صاحب‌خانه به قصد ربودن عیقه‌جات، جان نگهبان در خطر می‌افتد.

سایر اطلاعات فیلم یوزپلنگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

102 دقیقه

داستان

شخصی به عنوان نگهبان از خانه‌ی ویلایی یکی از مردان حکومتی سلطنت که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد، محافظت می‌کند. این در حالی‌ست که مقداری جواهرات و عتیقه در خانه نگه‌داری می‌شود. با ورود راننده و محافظ سابق صاحب‌خانه به قصد ربودن عیقه‌جات، جان نگهبان در خطر می‌افتد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل یوزپلنگ