بیوگرافی کامل خسرو خان‌محمدی

متن کامل بیوگرافی خسرو خان‌محمدی

«خسرو خان‌محمدی» در آثاری همچون «تنها»، «بزرگ خیلی بزرگ»، «انسان ها»، «دلدادگان»، «گمشدگان»، «ماه و پلنگ»، «پرستاران»، «فروشنده»، «دوربین»، «کاغذ خروس نشان»، «یکی برای همه»، «پلاک 7»، «کلانتری غیر انتفاعی»، «یک گزارش واقعی»، «دوزخ، برزخ، بهشت»، «بانوی من»، «تیک»، «بوی بهشت»، «چتری برای دو نفر»، «تلفن»، «مجروح جنگی»، «معجزه خنده»، «جوانمرد»، «توطئه»، «آخرین بندر»، «دو نفر و نصفی»، «آپارتمان شماره ۱۳» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تدارکات»، «امور مالی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خسرو خان‌محمدی

«خسرو خان‌محمدی» در آثاری همچون «تنها»، «بزرگ خیلی بزرگ»، «انسان ها»، «دلدادگان»، «گمشدگان»، «ماه و پلنگ»، «پرستاران»، «فروشنده»، «دوربین»، «کاغذ خروس نشان»، «یکی برای همه»، «پلاک 7»، «کلانتری غیر انتفاعی»، «یک گزارش واقعی»، «دوزخ، برزخ، بهشت»، «بانوی من»، «تیک»، «بوی بهشت»، «چتری برای دو نفر»، «تلفن»، «مجروح جنگی»، «معجزه خنده»، «جوانمرد»، «توطئه»، «آخرین بندر»، «دو نفر و نصفی»، «آپارتمان شماره ۱۳» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تدارکات»، «امور مالی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
1378
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خسرو خان‌محمدی

آخرین مشارکت های کاربران