بیوگرافی کامل عظیم فراین

متن کامل بیوگرافی عظیم فراین

«عظیم فراین» در آثاری همچون «نهنگ عنبر»، «زیر نظر»، «چهار انگشت»، «جمشیدیه»، «مارموز»، «لونه زنبور»، «بچه‌خور»، «رضا»، «خرگیوش»، «من»، «سکوت رعنا»، «امکان مینا»، «گینس»، «استراحت مطلق»، «50 قدم آخر»، «یک عاشقانه ساده»، «چک»، «مختارنامه» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «دستیار چهره‌پردازی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عظیم فراین

«عظیم فراین» در آثاری همچون «نهنگ عنبر»، «زیر نظر»، «چهار انگشت»، «جمشیدیه»، «مارموز»، «لونه زنبور»، «بچه‌خور»، «رضا»، «خرگیوش»، «من»، «سکوت رعنا»، «امکان مینا»، «گینس»، «استراحت مطلق»، «50 قدم آخر»، «یک عاشقانه ساده»، «چک»، «مختارنامه» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «دستیار چهره‌پردازی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1397
6.9
1397
6.3
1396
6.8
1396
7.1
1396
7.0
1396
7.0
1395
7.2
1395
6.9
1394
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1394
6.8
1393
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
7.7
1393
7.3
1392
7.0
1390
6.9
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عظیم فراین