بیوگرافی کامل عباس رحمانی‌پور

متن کامل بیوگرافی عباس رحمانی‌پور

«عباس رحمانی‌پور» در آثاری همچون «فرار از جهنم»، «گاومیش ها»، «عیار14»، «گفت‌وگو با سایه»، «سرخی سیب کال»، «اشک سرما»، «قطار کودکی»، «نفس عمیق»، «یاران»، «گریز»، «هامون»، «جعبه موسیقی»، «شهر زیبا»، «سفر سرخ»، «مرضیه»، «سپید و سیاه»، «مهره»، «ماه مهربان»، «دشت ارغوانی»، «دل خون»، «سه مرد عامی»، «بیا با من»، «بازیچه»، «برخورد»، «امید»، «ابلیس» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «عکاس»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس رحمانی‌پور

«عباس رحمانی‌پور» در آثاری همچون «فرار از جهنم»، «گاومیش ها»، «عیار14»، «گفت‌وگو با سایه»، «سرخی سیب کال»، «اشک سرما»، «قطار کودکی»، «نفس عمیق»، «یاران»، «گریز»، «هامون»، «جعبه موسیقی»، «شهر زیبا»، «سفر سرخ»، «مرضیه»، «سپید و سیاه»، «مهره»، «ماه مهربان»، «دشت ارغوانی»، «دل خون»، «سه مرد عامی»، «بیا با من»، «بازیچه»، «برخورد»، «امید»، «ابلیس» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «عکاس»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1387
6.8
1384
0.0
1384
7.1
1382
7.0
1381
7.5
1380
7.0
1375
0.0
1371
7.0
1371
7.8
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
6.1
1382
7.0
1379
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
0.0
1376
7.0
1374
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
0.0
1372
0.0
1371
7.0
1371
7.0
1370
0.0
1370
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس رحمانی‌پور

آخرین مشارکت های کاربران