بیوگرافی کامل اسفندیار شهیدی

متن کامل بیوگرافی اسفندیار شهیدی

«اسفندیار شهیدی» در آثاری همچون «مرضیه»، «18- (منفی هیجده)»، «شغال»، «پس از باران»، «حرفه ای»، «ویرانگر»، «یاران»، «گریز»، «بازیچه»، «صخره سبز»، «تشکیلات»، «تویی که نمی شناختمت»، «خانه‌ای مثل شهر ما» به عنوان «کارگردان»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسفندیار شهیدی

«اسفندیار شهیدی» در آثاری همچون «مرضیه»، «18- (منفی هیجده)»، «شغال»، «پس از باران»، «حرفه ای»، «ویرانگر»، «یاران»، «گریز»، «بازیچه»، «صخره سبز»، «تشکیلات»، «تویی که نمی شناختمت»، «خانه‌ای مثل شهر ما» به عنوان «کارگردان»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1386
0.0
1384
7.0
1379
0.0
1375
7.0
1374
0.0
1371
7.0
1371
7.0
1371
0.0
1367
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسفندیار شهیدی

آخرین مشارکت های کاربران