بیوگرافی کامل مرتضی زارع

متن کامل بیوگرافی مرتضی زارع

«مرتضی زارع» در آثاری همچون «آسانسور»، «شش قهرمان و نصفی»، «تپلی و من»، «مارموز»، «هزارپا»، «گسل»، «دلم می‌خواد»، «دزد و پری»، «حراج»، «صدای پای من»، «روشن، خاموش، روشن»، «روز سوم»، «روایت‌های ناتمام»، «پرونده هاوانا»، «بابا عزیز»، «دختر ایرونی»، «عروس خوش قدم»، «قارچ سمی»، «نسل سوخته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرتضی زارع

«مرتضی زارع» در آثاری همچون «آسانسور»، «شش قهرمان و نصفی»، «تپلی و من»، «مارموز»، «هزارپا»، «گسل»، «دلم می‌خواد»، «دزد و پری»، «حراج»، «صدای پای من»، «روشن، خاموش، روشن»، «روز سوم»، «روایت‌های ناتمام»، «پرونده هاوانا»، «بابا عزیز»، «دختر ایرونی»، «عروس خوش قدم»، «قارچ سمی»، «نسل سوخته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرتضی زارع