بیوگرافی کامل مجید کریمی

متن کامل بیوگرافی مجید کریمی

«مجید کریمی» در آثاری همچون «سبیل مردونه»، «در میان دیوارها»، «چهار انگشتی»، «پرونده هاوانا»، «تونل»، «راهی به‌سوی خدا / مرگ آفرینان / خبیث / مردان خبیث»، «ماجراهای جمال و کمال»، «در امتداد شهر»، «اژدها وارد می‌شود»، «دوران عاشقی»، «بیگانه»، «مهتاب روی سکو»، «اکسیدان»، «لابی»، «ماجان»، «یک روز بخصوص»، «امکان مینا»، «عصر یخبندان»، «بوفالو»، «جزیره رنگین»، «فرشته ها با هم می آيند»، «امروز»، «میهمان داریم»، «حوض نقاشی»، «بوسیدن روی ماه»، «دیو و دلبر»، «طلا و مس»، «عروس افغان»، «شب یلدا»، «پدر آن دیگری»، «بهشت از آن تو»، «شب دهم»، «عروس آتش»، «آشوبگران»، «آدمکش»، «گرگ و میش»، «سرت بدزد رفیق»، «اشک سرما»، «مسافر ری»، «شراره»، «قاصدک»، «ضیافت»، «پری»، «سفر به خیر»، «بی خداحافظی ...»، «سفر به هیدالو»، «تقاطع»، «دوئل»، «راه بهشت»، «چهل سالگی»، «نشانی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «دستیار دوم کارگردان»، «روابط عمومی»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «تصویربردار پشت صحنه»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید کریمی

«مجید کریمی» در آثاری همچون «سبیل مردونه»، «در میان دیوارها»، «چهار انگشتی»، «پرونده هاوانا»، «تونل»، «راهی به‌سوی خدا / مرگ آفرینان / خبیث / مردان خبیث»، «ماجراهای جمال و کمال»، «در امتداد شهر»، «اژدها وارد می‌شود»، «دوران عاشقی»، «بیگانه»، «مهتاب روی سکو»، «اکسیدان»، «لابی»، «ماجان»، «یک روز بخصوص»، «امکان مینا»، «عصر یخبندان»، «بوفالو»، «جزیره رنگین»، «فرشته ها با هم می آيند»، «امروز»، «میهمان داریم»، «حوض نقاشی»، «بوسیدن روی ماه»، «دیو و دلبر»، «طلا و مس»، «عروس افغان»، «شب یلدا»، «پدر آن دیگری»، «بهشت از آن تو»، «شب دهم»، «عروس آتش»، «آشوبگران»، «آدمکش»، «گرگ و میش»، «سرت بدزد رفیق»، «اشک سرما»، «مسافر ری»، «شراره»، «قاصدک»، «ضیافت»، «پری»، «سفر به خیر»، «بی خداحافظی ...»، «سفر به هیدالو»، «تقاطع»، «دوئل»، «راه بهشت»، «چهل سالگی»، «نشانی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «دستیار دوم کارگردان»، «روابط عمومی»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «تصویربردار پشت صحنه»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1395
6.9
1393
7.0
1392
6.8
1389
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
6.9
1378
0.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
7.0
1384
7.0
1383
7.1
1382
7.0
1379
6.7
1378
0.0
1375
7.3
1374
7.3
1373
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
7.0
1384
5.3
1384
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1382
6.9
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
6.9
1388
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید کریمی