بیوگرافی کامل ساغر

متن کامل بیوگرافی ساغر

« ساغر» در آثاری همچون «مسافر»، «پرستوهای عاشق»، «بوی گندم»، «آقای لر به‌شهر می‌رود»، «فریادرس»، «نان و نمک»، «فریاد عشق»، «طوطی»، «هیولا»، «دفاع از ناموس»، «نازنین»، «پلنگ در شب»، «صلوة ظهر»، «ماشین مشتی ممدلی»، «گل‌نسا در پاریس»، «دروغ‌گوی کوچولو»، «شوهر کرایه‌ای»، «خوش‌گذران»، «خاک»، «شرور»، «ممل آمریکایی»، «شراره»، «جمعه شیرین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ساغر

« ساغر» در آثاری همچون «مسافر»، «پرستوهای عاشق»، «بوی گندم»، «آقای لر به‌شهر می‌رود»، «فریادرس»، «نان و نمک»، «فریاد عشق»، «طوطی»، «هیولا»، «دفاع از ناموس»، «نازنین»، «پلنگ در شب»، «صلوة ظهر»، «ماشین مشتی ممدلی»، «گل‌نسا در پاریس»، «دروغ‌گوی کوچولو»، «شوهر کرایه‌ای»، «خوش‌گذران»، «خاک»، «شرور»، «ممل آمریکایی»، «شراره»، «جمعه شیرین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ساغر