احمد چوپان (1351)

94 دقیقه
تاریخ اکران: 1351/02/21
کارگردان: عباس کسایی

سایر اطلاعات فیلم احمد چوپان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل احمد چوپان