بیوگرافی کامل ماشین چیان

متن کامل بیوگرافی ماشین چیان

« ماشین چیان» در آثاری همچون «حیدر»، «جنوبی»، «ناخدا»، «صخره سیاه»، «هفت مرد دلاور»، «آخرین نبرد»، «خر دجال»، «احمد چکمه‌ای»، «جعفر و گلنار»، «کاسب‌های محل»، «ضرب شست»، «پهلوان پهلوانان»، «گوهر شب‌چراغ»، «امیرارسلان نامدار»، «حسین کرد شبستری»، «سرسام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ماشین چیان

« ماشین چیان» در آثاری همچون «حیدر»، «جنوبی»، «ناخدا»، «صخره سیاه»، «هفت مرد دلاور»، «آخرین نبرد»، «خر دجال»، «احمد چکمه‌ای»، «جعفر و گلنار»، «کاسب‌های محل»، «ضرب شست»، «پهلوان پهلوانان»، «گوهر شب‌چراغ»، «امیرارسلان نامدار»، «حسین کرد شبستری»، «سرسام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ماشین چیان