بیوگرافی کامل ماشین چیان

متن کامل بیوگرافی ماشین چیان

« ماشین چیان» در آثاری همچون «حیدر»، «هفت مرد دلاور»، «جنوبی»، «ناخدا»، «صخره سیاه»، «خر دجال»، «آخرین نبرد»، «احمد چکمه‌ای»، «جعفر و گلنار»، «پهلوان پهلوانان»، «کاسب‌های محل»، «ضرب شست»، «گوهر شب‌چراغ»، «امیرارسلان نامدار»، «حسین کرد شبستری»، «سرسام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ماشین چیان

« ماشین چیان» در آثاری همچون «حیدر»، «هفت مرد دلاور»، «جنوبی»، «ناخدا»، «صخره سیاه»، «خر دجال»، «آخرین نبرد»، «احمد چکمه‌ای»، «جعفر و گلنار»، «پهلوان پهلوانان»، «کاسب‌های محل»، «ضرب شست»، «گوهر شب‌چراغ»، «امیرارسلان نامدار»، «حسین کرد شبستری»، «سرسام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ماشین چیان