بیوگرافی کامل مرجان

متن کامل بیوگرافی مرجان

« مرجان» در آثاری همچون «جوانمرد»، «کیفر»، «سلام بر عشق»، «تکیه بر باد»، «مادرجونم عاشق شده»، «تنها حامی»، «زیبای پررو»، «چشم انتظار»، «همت»، «هم‌قسم»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «هرجایی»، «سالومه»، «قربون هر چی خوشگله»، «سراب»، «مردی در طوفان»، «مرد اجاره‌ای»، «مردان خلیج»، «ضعیفه»، «قدیر»، «کاکل‌زری»، «همیشه قهرمان»، «مرغ تخم‌طلا»، «خانواده سرکار غضنفر»، «دلقک‌ها»، «قلاب»، «غلام ژاندارم»، «شکار انسان»، «یک مرد و یک شهر»، «سکه شانس»، «از یاد رفته»، «دنیای پر امید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرجان

« مرجان» در آثاری همچون «جوانمرد»، «کیفر»، «سلام بر عشق»، «تکیه بر باد»، «مادرجونم عاشق شده»، «تنها حامی»، «زیبای پررو»، «چشم انتظار»، «همت»، «هم‌قسم»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «هرجایی»، «سالومه»، «قربون هر چی خوشگله»، «سراب»، «مردی در طوفان»، «مرد اجاره‌ای»، «مردان خلیج»، «ضعیفه»، «قدیر»، «کاکل‌زری»، «همیشه قهرمان»، «مرغ تخم‌طلا»، «خانواده سرکار غضنفر»، «دلقک‌ها»، «قلاب»، «غلام ژاندارم»، «شکار انسان»، «یک مرد و یک شهر»، «سکه شانس»، «از یاد رفته»، «دنیای پر امید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرجان