بیوگرافی کامل مرجان

متن کامل بیوگرافی مرجان

« مرجان» در آثاری همچون «کیفر»، «سلام بر عشق»، «جوانمرد»، «تکیه بر باد»، «تنها حامی»، «مادرجونم عاشق شده»، «همت»، «هم‌قسم»، «زیبای پررو»، «چشم انتظار»، «هرجایی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «سالومه»، «قربون هر چی خوشگله»، «سراب»، «قدیر»، «کاکل‌زری»، «مردان خلیج»، «همیشه قهرمان»، «مرغ تخم‌طلا»، «مردی در طوفان»، «مرد اجاره‌ای»، «ضعیفه»، «خانواده سرکار غضنفر»، «قلاب»، «غلام ژاندارم»، «شکار انسان»، «یک مرد و یک شهر»، «دلقک‌ها»، «سکه شانس»، «از یاد رفته»، «دنیای پر امید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرجان

« مرجان» در آثاری همچون «کیفر»، «سلام بر عشق»، «جوانمرد»، «تکیه بر باد»، «تنها حامی»، «مادرجونم عاشق شده»، «همت»، «هم‌قسم»، «زیبای پررو»، «چشم انتظار»، «هرجایی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «سالومه»، «قربون هر چی خوشگله»، «سراب»، «قدیر»، «کاکل‌زری»، «مردان خلیج»، «همیشه قهرمان»، «مرغ تخم‌طلا»، «مردی در طوفان»، «مرد اجاره‌ای»، «ضعیفه»، «خانواده سرکار غضنفر»، «قلاب»، «غلام ژاندارم»، «شکار انسان»، «یک مرد و یک شهر»، «دلقک‌ها»، «سکه شانس»، «از یاد رفته»، «دنیای پر امید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرجان