بیوگرافی کامل مرجان

متن کامل بیوگرافی مرجان

« مرجان» در آثاری همچون «جوانمرد»، «کیفر»، «سلام بر عشق»، «تکیه بر باد»، «مادرجونم عاشق شده»، «تنها حامی»، «زیبای پررو»، «چشم انتظار»، «همت»، «هم‌قسم»، «هرجایی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «سالومه»، «قربون هر چی خوشگله»، «سراب»، «مرد اجاره‌ای»، «مردی در طوفان»، «مردان خلیج»، «ضعیفه»، «قدیر»، «کاکل‌زری»، «همیشه قهرمان»، «مرغ تخم‌طلا»، «خانواده سرکار غضنفر»، «شکار انسان»، «یک مرد و یک شهر»، «دلقک‌ها»، «قلاب»، «غلام ژاندارم»، «سکه شانس»، «از یاد رفته»، «دنیای پر امید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرجان

« مرجان» در آثاری همچون «جوانمرد»، «کیفر»، «سلام بر عشق»، «تکیه بر باد»، «مادرجونم عاشق شده»، «تنها حامی»، «زیبای پررو»، «چشم انتظار»، «همت»، «هم‌قسم»، «هرجایی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «سالومه»، «قربون هر چی خوشگله»، «سراب»، «مرد اجاره‌ای»، «مردی در طوفان»، «مردان خلیج»، «ضعیفه»، «قدیر»، «کاکل‌زری»، «همیشه قهرمان»، «مرغ تخم‌طلا»، «خانواده سرکار غضنفر»، «شکار انسان»، «یک مرد و یک شهر»، «دلقک‌ها»، «قلاب»، «غلام ژاندارم»، «سکه شانس»، «از یاد رفته»، «دنیای پر امید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرجان