بیوگرافی کامل رضا میرلوحی

متن کامل بیوگرافی رضا میرلوحی

«رضا میرلوحی» در آثاری همچون «شیلات»، «اشباح»، «خاتون»، «پاک‌باخته»، «شکست‌ناپذیر»، «مواظب کلات باش»، «آقای جاهل»، «شورش»، «تپلی»، «خانواده سرکار غضنفر»، «تشریفات»، «خاک و خون»، «زن یک‌شبه»، «کاکو»، «رقاصه شهر»، «فرار»، «ریشه در خون»، «تنها مرد محله» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر تولید»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان»، «مشاور کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا میرلوحی

«رضا میرلوحی» در آثاری همچون «شیلات»، «اشباح»، «خاتون»، «پاک‌باخته»، «شکست‌ناپذیر»، «مواظب کلات باش»، «آقای جاهل»، «شورش»، «تپلی»، «خانواده سرکار غضنفر»، «تشریفات»، «خاک و خون»، «زن یک‌شبه»، «کاکو»، «رقاصه شهر»، «فرار»، «ریشه در خون»، «تنها مرد محله» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر تولید»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان»، «مشاور کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1362
0.0
1360
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1364
7.0
1362
0.0
1360
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1349
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1363
7.0
1363
7.0
1362
5.0
1362
0.0
1360
0.0
1356
0.0
1355
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1349
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا میرلوحی

آخرین مشارکت های کاربران