آقای جاهل (1353)

112 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1353/03/29
کارگردان: رضا میرلوحی

«محسن»(همایون) برای رقابت باهمسرش که به او اعتنایی ندارد به همراه راننده‌اش «عزت»(مرتضی عقیلی) به کاباره‌ای می‌رود و به «نازی»(هاله) رقاصه‌ی کافه دل می بندد. نازی یک عاشق سرکشی به نام «تقی خروس)(بهرام وطن‌پرست) دارد و محسن برای مقابله با او خود را به کسوت جاهل‌ها در می‌آورد. او نزد عزت آموزش جاهلی دیده و در این میان نازی را شیفته‌ی خود می‌کند. تا این که با توطئه‌ی یکی از نوچه‌های تقی به زندان می‌افتد هم‌زمان همسرش نیز از رفتار خود پشیمان شده اما او دیگر به همسر و فرزندانش اعتنایی ندارد. عزت برای سرو سامان دادن دوباره به زندگی او تصمیمی می‌گیرد.

«محسن»(همایون) برای رقابت باهمسرش که به او اعتنایی ندارد به همراه راننده‌اش «عزت»(مرتضی عقیلی) به کاباره‌ای می‌رود و به «نازی»(هاله) رقاصه‌ی کافه دل می بندد. نازی یک عاشق سرکشی به نام «تقی خروس)(بهرام وطن‌پرست) دارد و محسن برای مقابله با او خود را به کسوت جاهل‌ها در می‌آورد. او نزد عزت آموزش جاهلی دیده و در این میان نازی را شیفته‌ی خود می‌کند. تا این که با توطئه‌ی یکی از نوچه‌های تقی به زندان می‌افتد هم‌زمان همسرش نیز از رفتار خود پشیمان شده اما او دیگر به همسر و فرزندانش اعتنایی ندارد. عزت برای سرو سامان دادن دوباره به زندگی او تصمیمی می‌گیرد.

سایر اطلاعات فیلم آقای جاهل

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

112 دقیقه

داستان

«محسن»(همایون) برای رقابت باهمسرش که به او اعتنایی ندارد به همراه راننده‌اش «عزت»(مرتضی عقیلی) به کاباره‌ای می‌رود و به «نازی»(هاله) رقاصه‌ی کافه دل می بندد. نازی یک عاشق سرکشی به نام «تقی خروس)(بهرام وطن‌پرست) دارد و محسن برای مقابله با او خود را به کسوت جاهل‌ها در می‌آورد. او نزد عزت آموزش جاهلی دیده و در این میان نازی را شیفته‌ی خود می‌کند. تا این که با توطئه‌ی یکی از نوچه‌های تقی به زندان می‌افتد هم‌زمان همسرش نیز از رفتار خود پشیمان شده اما او دیگر به همسر و فرزندانش اعتنایی ندارد. عزت برای سرو سامان دادن دوباره به زندگی او تصمیمی می‌گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آقای جاهل