تاریخ اکران: 1355/01/18
کارگردان: بهرام محمدی‌پور

«نادر»(ایرج قادری) با توطئه‌ی نامزد و دوستش دچار حادثه ای می‌شود و تمام گذشته ی خود را به فراموشی می‌سپارد. او از بیمارستان می گریزد و با دختری به نام «بهجت»(سپیده) در یکی از روستاهای شمال آشنا می‌شود. نامزد بهجت«ستوان امجد»(بلیش) به گمان این‌که نادر دیوانه‌ای فراری است در تعقیب اوست. اما بهجت و برادرش به نادر کمک می‌کنند. تا این‌که نادر بر اثر حادثه‌ای دوباره حافظه‌ی خود را باز می یابد و شرایط زندگی اش را بار دیگر تغییر می‌دهد.

«نادر»(ایرج قادری) با توطئه‌ی نامزد و دوستش دچار حادثه ای می‌شود و تمام گذشته ی خود را به فراموشی می‌سپارد. او از بیمارستان می گریزد و با دختری به نام «بهجت»(سپیده) در یکی از روستاهای شمال آشنا می‌شود. نامزد بهجت«ستوان امجد»(بلیش) به گمان این‌که نادر دیوانه‌ای فراری است در تعقیب اوست. اما بهجت و برادرش به نادر کمک می‌کنند. تا این‌که نادر بر اثر حادثه‌ای دوباره حافظه‌ی خود را باز می یابد و شرایط زندگی اش را بار دیگر تغییر می‌دهد.

سایر اطلاعات فیلم بی‌نشان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

«نادر»(ایرج قادری) با توطئه‌ی نامزد و دوستش دچار حادثه ای می‌شود و تمام گذشته ی خود را به فراموشی می‌سپارد. او از بیمارستان می گریزد و با دختری به نام «بهجت»(سپیده) در یکی از روستاهای شمال آشنا می‌شود. نامزد بهجت«ستوان امجد»(بلیش) به گمان این‌که نادر دیوانه‌ای فراری است در تعقیب اوست. اما بهجت و برادرش به نادر کمک می‌کنند. تا این‌که نادر بر اثر حادثه‌ای دوباره حافظه‌ی خود را باز می یابد و شرایط زندگی اش را بار دیگر تغییر می‌دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بی‌نشان