دوازدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی

دبیر جشنواره:
سال مورد نظر را انتخاب کنید

کاندید ها

جوایز

تندیس بهترین کارگردانی

جایزه خلاقیت و استعداد درخشان

تندیس بهترین نقش اول مرد

تندیس بهترین نقش اول زن

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن

تندیس بهترین فیلمبرداری

تندیس بهترین موسیقی فیلم

تندیس بهترین طراحی صحنه و لباس

تندیس بهترین چهره‌پردازی