بله برون (1383)

92 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1383/08/20
کارگردان: داود موثقی

«عزت بخشنده»(جمشید مشایخی) با تشویق همسرش«شوکت»(ثریا قاسمی) تصمیم می‌گیرد که بخشی از دارایی‌اش را به دخترهایش و دامادهایش ببخشد. جلسه ای برای تنظیم وصیت‌نامه برگزار می شود اما دامادها بر سر تقسیم ارث با یکدیگر دعوا می‌کنند. عزت عصبانی شده و وصیت‌نامه را پاره می‌کند اما چند ماه بعد دوباره در صدد تنظیم وصیت‌نامه برمی‌آید. ناگهان حال شوکت به هم می‌خورد و در کمال ناباوری پزشک به آن ها اعلام می‌کند که او آبستن است. دامادها از ترس اضافه شدن وارث جدید تلاش می‌کنند که بچه‌ی شوکت سقط شود. شوکت سه قلو آبستن است.

«عزت بخشنده»(جمشید مشایخی) با تشویق همسرش«شوکت»(ثریا قاسمی) تصمیم می‌گیرد که بخشی از دارایی‌اش را به دخترهایش و دامادهایش ببخشد. جلسه ای برای تنظیم وصیت‌نامه برگزار می شود اما دامادها بر سر تقسیم ارث با یکدیگر دعوا می‌کنند. عزت عصبانی شده و وصیت‌نامه را پاره می‌کند اما چند ماه بعد دوباره در صدد تنظیم وصیت‌نامه برمی‌آید. ناگهان حال شوکت به هم می‌خورد و در کمال ناباوری پزشک به آن ها اعلام می‌کند که او آبستن است. دامادها از ترس اضافه شدن وارث جدید تلاش می‌کنند که بچه‌ی شوکت سقط شود. شوکت سه قلو آبستن است.

سایر اطلاعات فیلم بله برون

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

«عزت بخشنده»(جمشید مشایخی) با تشویق همسرش«شوکت»(ثریا قاسمی) تصمیم می‌گیرد که بخشی از دارایی‌اش را به دخترهایش و دامادهایش ببخشد. جلسه ای برای تنظیم وصیت‌نامه برگزار می شود اما دامادها بر سر تقسیم ارث با یکدیگر دعوا می‌کنند. عزت عصبانی شده و وصیت‌نامه را پاره می‌کند اما چند ماه بعد دوباره در صدد تنظیم وصیت‌نامه برمی‌آید. ناگهان حال شوکت به هم می‌خورد و در کمال ناباوری پزشک به آن ها اعلام می‌کند که او آبستن است. دامادها از ترس اضافه شدن وارث جدید تلاش می‌کنند که بچه‌ی شوکت سقط شود. شوکت سه قلو آبستن است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بله برون