تاریخ اکران: 1365/06/28

یک گروه هشت نفری به فرماندهیِ سروان هاشمی (حسین گیل) برای تهیه نقشه‌ی مین‌گذاری شده، مامور رفتن به منطقه‌ای تحت اشغال دشمن می‌شوند.

یک گروه هشت نفری به فرماندهیِ سروان هاشمی (حسین گیل) برای تهیه نقشه‌ی مین‌گذاری شده، مامور رفتن به منطقه‌ای تحت اشغال دشمن می‌شوند.

سایر اطلاعات فیلم پلاک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

داستان

یک گروه هشت نفری به فرماندهیِ سروان هاشمی (حسین گیل) برای تهیه نقشه‌ی مین‌گذاری شده، مامور رفتن به منطقه‌ای تحت اشغال دشمن می‌شوند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پلاک