بیوگرافی کامل غفار رضایی

متن کامل بیوگرافی غفار رضایی

«غفار رضایی» در آثاری همچون «قلاده های طلا»، «بلوف»، «آبادانی‌ها»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها»، «یاد سبز لک لک ها / محبوبه»، «شریک زندگی»، «قربانی»، «حماسه دره شیلر»، «عقاب‌ها»، «حرف مردم»، «عمق میدان»، «ساکن خانه چوبی»، «شب کایت‌ها»، «بانوی من»، «دلباخته»، «تارهای نامریی»، «روزی که خواستگار آمد»، «دایان باخ»، «پرنده آهنین»، «پیکرتراش / از عوج تا اوج»، «ابراهیم خلیل الله»، «شهر در دست بچه ها»، «دیدار در استانبول»، «انفجار در اتاق عمل»، «پیشتازان فتح»، «سیمرغ»، «زمزمه»، «خلع سلاح»، «ستارگان خاک»، «شب دهم» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «مدیر صحنه»، «مدیر تدارکات»، «مشاور کارگردان»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «گروه تولید»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غفار رضایی

«غفار رضایی» در آثاری همچون «قلاده های طلا»، «بلوف»، «آبادانی‌ها»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها»، «یاد سبز لک لک ها / محبوبه»، «شریک زندگی»، «قربانی»، «حماسه دره شیلر»، «عقاب‌ها»، «حرف مردم»، «عمق میدان»، «ساکن خانه چوبی»، «شب کایت‌ها»، «بانوی من»، «دلباخته»، «تارهای نامریی»، «روزی که خواستگار آمد»، «دایان باخ»، «پرنده آهنین»، «پیکرتراش / از عوج تا اوج»، «ابراهیم خلیل الله»، «شهر در دست بچه ها»، «دیدار در استانبول»، «انفجار در اتاق عمل»، «پیشتازان فتح»، «سیمرغ»، «زمزمه»، «خلع سلاح»، «ستارگان خاک»، «شب دهم» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «مدیر صحنه»، «مدیر تدارکات»، «مشاور کارگردان»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «گروه تولید»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1390
5.0
1372
0.0
1370
0.0
1343
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1377
0.0
1373
5.5
1370
7.0
1365
7.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1372
5.0
1370
7.0
1370
0.0
1370
7.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.5
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1382
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
0.0
1368
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غفار رضایی