تاریخ اکران: 1371/05/30

سال ۱۲۸۵ است. ماژرو دادخان (احمد هاشمی) مامور می‌شود تا منطقه‌ای را از شر یاغیان خلاص کند. او یک زندانی را به عنوان طعمه به همراه شخصی به نام ماشالله (جمشید هاشم پور) همراه می‌کند تا زمینه را برای دستگیری جان محمدخان (فتحعلی اویسی) فراهم ‌کند.

سال ۱۲۸۵ است. ماژرو دادخان (احمد هاشمی) مامور می‌شود تا منطقه‌ای را از شر یاغیان خلاص کند. او یک زندانی را به عنوان طعمه به همراه شخصی به نام ماشالله (جمشید هاشم پور) همراه می‌کند تا زمینه را برای دستگیری جان محمدخان (فتحعلی اویسی) فراهم ‌کند.

سایر اطلاعات فیلم قرق

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

سال ۱۲۸۵ است. ماژرو دادخان (احمد هاشمی) مامور می‌شود تا منطقه‌ای را از شر یاغیان خلاص کند. او یک زندانی را به عنوان طعمه به همراه شخصی به نام ماشالله (جمشید هاشم پور) همراه می‌کند تا زمینه را برای دستگیری جان محمدخان (فتحعلی اویسی) فراهم ‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قرق