بیوگرافی کامل آرام

متن کامل بیوگرافی آرام

« آرام» در آثاری همچون «تنهایی»، «کلام حق»، «صبح خاکستر»، «حکم تیر»، «در شهر خبری نیست»، «فریاد عشق»، «کوسه جنوب»، «هیولا»، «شیر خفته»، «ولی‌نعمت»، «ذبیح»، «آلوده»، «پلنگ در شب»، «راننده اجباری»، «دفاع از ناموس»، «باباخالدار»، «نیزار»، «تیرانداز»، «مرگ در باران»، «ترکمن»، «یاور»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «بزن بریم دزدی»، «آپارتمان‌ نشین‌ها / غبار نشین‌ها»، «ابرمرد»، «گرگ بیزار»، «آقای جاهل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرام

« آرام» در آثاری همچون «تنهایی»، «کلام حق»، «صبح خاکستر»، «حکم تیر»، «در شهر خبری نیست»، «فریاد عشق»، «کوسه جنوب»، «هیولا»، «شیر خفته»، «ولی‌نعمت»، «ذبیح»، «آلوده»، «پلنگ در شب»، «راننده اجباری»، «دفاع از ناموس»، «باباخالدار»، «نیزار»، «تیرانداز»، «مرگ در باران»، «ترکمن»، «یاور»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «بزن بریم دزدی»، «آپارتمان‌ نشین‌ها / غبار نشین‌ها»، «ابرمرد»، «گرگ بیزار»، «آقای جاهل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرام