بیوگرافی کامل آرام

متن کامل بیوگرافی آرام

« آرام» در آثاری همچون «تنهایی»، «صبح خاکستر»، «حکم تیر»، «در شهر خبری نیست»، «فریاد عشق»، «کلام حق»، «کوسه جنوب»، «هیولا»، «شیر خفته»، «ولی‌نعمت»، «باباخالدار»، «نیزار»، «تیرانداز»، «ذبیح»، «آلوده»، «پلنگ در شب»، «راننده اجباری»، «دفاع از ناموس»، «ترکمن»، «مرگ در باران»، «یاور»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «بزن بریم دزدی»، «آپارتمان‌ نشین‌ها / غبار نشین‌ها»، «آقای جاهل»، «ابرمرد»، «گرگ بیزار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرام

« آرام» در آثاری همچون «تنهایی»، «صبح خاکستر»، «حکم تیر»، «در شهر خبری نیست»، «فریاد عشق»، «کلام حق»، «کوسه جنوب»، «هیولا»، «شیر خفته»، «ولی‌نعمت»، «باباخالدار»، «نیزار»، «تیرانداز»، «ذبیح»، «آلوده»، «پلنگ در شب»، «راننده اجباری»، «دفاع از ناموس»، «ترکمن»، «مرگ در باران»، «یاور»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «بزن بریم دزدی»، «آپارتمان‌ نشین‌ها / غبار نشین‌ها»، «آقای جاهل»، «ابرمرد»، «گرگ بیزار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرام