بیوگرافی کامل یدالله شیراندامی

متن کامل بیوگرافی یدالله شیراندامی

«یدالله شیراندامی» در آثاری همچون «تنهایی»، «امشب دختری می‌میرد»، «شارلاتان»، «همه فرزندان من»، «اوکی مستر»، «مشت مرد»، «حرمت رفیق»، «مرد خدا»، «جای امن»، «قول مرد»، «فریاد عشق»، «تازه عروس»، «اشک رقاصه»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «راز»، «ولی‌نعمت»، «آلوده»، «فرار از حجله»، «انگشت‌نما»، «تعصب»، «هم‌قسم»، «آب توبه»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «شوهر کرایه‌ای»، «کوثر»، «مصطفی‌لره»، «سرطلایی»، «تیغ آفتاب»، «قصه ماهان»، «پاپوش»، «خوش‌گذران»، «روسیاه»، «قلندر»، «تنها مرد محله»، «عطش»، «جهنم + من»، «نواب»، «گذر اکبر»، «شیر تو شیر»، «مردان خشن»، «فریاد»، «عزیز قرقی»، «قلاب»، «عمو یادگار»، «کاکو»، «حسن‌کچل»، «بهشت دور نیست»، «گاو»، «جاده تبه‌کاران»، «الماس 33»، «مرد دو چهره»، «وامپیر، زن خون آشام»، «چرخ‌فلک»، «نبرد غول‌ها»، «ولگرد قهرمان»، «قانون زندگی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یدالله شیراندامی

«یدالله شیراندامی» در آثاری همچون «تنهایی»، «امشب دختری می‌میرد»، «شارلاتان»، «همه فرزندان من»، «اوکی مستر»، «مشت مرد»، «حرمت رفیق»، «مرد خدا»، «جای امن»، «قول مرد»، «فریاد عشق»، «تازه عروس»، «اشک رقاصه»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «راز»، «ولی‌نعمت»، «آلوده»، «فرار از حجله»، «انگشت‌نما»، «تعصب»، «هم‌قسم»، «آب توبه»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «شوهر کرایه‌ای»، «کوثر»، «مصطفی‌لره»، «سرطلایی»، «تیغ آفتاب»، «قصه ماهان»، «پاپوش»، «خوش‌گذران»، «روسیاه»، «قلندر»، «تنها مرد محله»، «عطش»، «جهنم + من»، «نواب»، «گذر اکبر»، «شیر تو شیر»، «مردان خشن»، «فریاد»، «عزیز قرقی»، «قلاب»، «عمو یادگار»، «کاکو»، «حسن‌کچل»، «بهشت دور نیست»، «گاو»، «جاده تبه‌کاران»، «الماس 33»، «مرد دو چهره»، «وامپیر، زن خون آشام»، «چرخ‌فلک»، «نبرد غول‌ها»، «ولگرد قهرمان»، «قانون زندگی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
1363
5.2
1357
0.0
1357
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1355
6.9
1355
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.4
1349
7.0
1348
6.7
1348
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
6.9
1346
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یدالله شیراندامی

آخرین مشارکت های کاربران