بیوگرافی کامل یدالله شیراندامی

متن کامل بیوگرافی یدالله شیراندامی

«یدالله شیراندامی» در آثاری همچون «شارلاتان»، «تنهایی»، «امشب دختری می‌میرد»، «همه فرزندان من»، «مشت مرد»، «اوکی مستر»، «فریاد عشق»، «تازه عروس»، «اشک رقاصه»، «قول مرد»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «حرمت رفیق»، «مرد خدا»، «جای امن»، «ولی‌نعمت»، «راز»، «تعصب»، «هم‌قسم»، «آلوده»، «فرار از حجله»، «انگشت‌نما»، «شوهر کرایه‌ای»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «آب توبه»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «کوثر»، «پاپوش»، «خوش‌گذران»، «روسیاه»، «مصطفی‌لره»، «سرطلایی»، «تیغ آفتاب»، «قصه ماهان»، «جهنم + من»، «نواب»، «گذر اکبر»، «قلندر»، «تنها مرد محله»، «عطش»، «شیر تو شیر»، «فریاد»، «عزیز قرقی»، «قلاب»، «عمو یادگار»، «کاکو»، «مردان خشن»، «حسن‌کچل»، «بهشت دور نیست»، «گاو»، «جاده تبه‌کاران»، «چرخ‌فلک»، «الماس 33»، «مرد دو چهره»، «وامپیر، زن خون آشام»، «ولگرد قهرمان»، «نبرد غول‌ها»، «قانون زندگی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یدالله شیراندامی

«یدالله شیراندامی» در آثاری همچون «شارلاتان»، «تنهایی»، «امشب دختری می‌میرد»، «همه فرزندان من»، «مشت مرد»، «اوکی مستر»، «فریاد عشق»، «تازه عروس»، «اشک رقاصه»، «قول مرد»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «حرمت رفیق»، «مرد خدا»، «جای امن»، «ولی‌نعمت»، «راز»، «تعصب»، «هم‌قسم»، «آلوده»، «فرار از حجله»، «انگشت‌نما»، «شوهر کرایه‌ای»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «آب توبه»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «کوثر»، «پاپوش»، «خوش‌گذران»، «روسیاه»، «مصطفی‌لره»، «سرطلایی»، «تیغ آفتاب»، «قصه ماهان»، «جهنم + من»، «نواب»، «گذر اکبر»، «قلندر»، «تنها مرد محله»، «عطش»، «شیر تو شیر»، «فریاد»، «عزیز قرقی»، «قلاب»، «عمو یادگار»، «کاکو»، «مردان خشن»، «حسن‌کچل»، «بهشت دور نیست»، «گاو»، «جاده تبه‌کاران»، «چرخ‌فلک»، «الماس 33»، «مرد دو چهره»، «وامپیر، زن خون آشام»، «ولگرد قهرمان»، «نبرد غول‌ها»، «قانون زندگی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
1363
0.0
1357
5.2
1357
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
6.9
1355
0.0
1355
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
7.4
1349
7.0
1348
6.7
1348
7.0
1347
6.9
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1343
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یدالله شیراندامی

آخرین مشارکت های کاربران