بیوگرافی کامل یدالله شیراندامی

متن کامل بیوگرافی یدالله شیراندامی

«یدالله شیراندامی» در آثاری همچون «تنهایی»، «امشب دختری می‌میرد»، «شارلاتان»، «همه فرزندان من»، «مشت مرد»، «اوکی مستر»، «اشک رقاصه»، «قول مرد»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «حرمت رفیق»، «مرد خدا»، «جای امن»، «فریاد عشق»، «تازه عروس»، «راز»، «ولی‌نعمت»، «هم‌قسم»، «آلوده»، «فرار از حجله»، «انگشت‌نما»، «تعصب»، «شوهر کرایه‌ای»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «آب توبه»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «کوثر»، «خوش‌گذران»، «روسیاه»، «مصطفی‌لره»، «سرطلایی»، «تیغ آفتاب»، «قصه ماهان»، «پاپوش»، «گذر اکبر»، «قلندر»، «تنها مرد محله»، «عطش»، «جهنم + من»، «نواب»، «شیر تو شیر»، «قلاب»، «عمو یادگار»، «کاکو»، «مردان خشن»، «فریاد»، «عزیز قرقی»، «حسن‌کچل»، «بهشت دور نیست»، «گاو»، «جاده تبه‌کاران»، «چرخ‌فلک»، «الماس 33»، «مرد دو چهره»، «وامپیر، زن خون آشام»، «نبرد غول‌ها»، «ولگرد قهرمان»، «قانون زندگی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یدالله شیراندامی

«یدالله شیراندامی» در آثاری همچون «تنهایی»، «امشب دختری می‌میرد»، «شارلاتان»، «همه فرزندان من»، «مشت مرد»، «اوکی مستر»، «اشک رقاصه»، «قول مرد»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «حرمت رفیق»، «مرد خدا»، «جای امن»، «فریاد عشق»، «تازه عروس»، «راز»، «ولی‌نعمت»، «هم‌قسم»، «آلوده»، «فرار از حجله»، «انگشت‌نما»، «تعصب»، «شوهر کرایه‌ای»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «آب توبه»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «کوثر»، «خوش‌گذران»، «روسیاه»، «مصطفی‌لره»، «سرطلایی»، «تیغ آفتاب»، «قصه ماهان»، «پاپوش»، «گذر اکبر»، «قلندر»، «تنها مرد محله»، «عطش»، «جهنم + من»، «نواب»، «شیر تو شیر»، «قلاب»، «عمو یادگار»، «کاکو»، «مردان خشن»، «فریاد»، «عزیز قرقی»، «حسن‌کچل»، «بهشت دور نیست»، «گاو»، «جاده تبه‌کاران»، «چرخ‌فلک»، «الماس 33»، «مرد دو چهره»، «وامپیر، زن خون آشام»، «نبرد غول‌ها»، «ولگرد قهرمان»، «قانون زندگی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
1363
0.0
1357
5.2
1357
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
6.9
1355
7.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
7.4
1349
7.0
1348
6.7
1348
7.0
1347
6.9
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یدالله شیراندامی

آخرین مشارکت های کاربران