فریاد زیر آب (1356)

107 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1356/01/17

درامی اجتماعی به کارگردانی و نویسندگی سیروس الوند داستان دلباختگی عزت (داریوش) به دختری روسپی به نام آذر (فرزانه تاییدی) را به تصویر می کشد. نصیر (عنایت بخشی) که با آذر در ارتباط است، از عزت می خواهد که در قبال گرفتن بیست هزار تومان آذر را رها کند. عزت در ظاهر می پذیرد اما در شب عوسی خواهرش مریم (شهره) و دوستش مرتضی (بهروز به نژاد)، نقشه ی دیگری را عملی می کند.

درامی اجتماعی به کارگردانی و نویسندگی سیروس الوند داستان دلباختگی عزت (داریوش) به دختری روسپی به نام آذر (فرزانه تاییدی) را به تصویر می کشد. نصیر (عنایت بخشی) که با آذر در ارتباط است، از عزت می خواهد که در قبال گرفتن بیست هزار تومان آذر را رها کند. عزت در ظاهر می پذیرد اما در شب عوسی خواهرش مریم (شهره) و دوستش مرتضی (بهروز به نژاد)، نقشه ی دیگری را عملی می کند.

سایر اطلاعات فیلم فریاد زیر آب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

107 دقیقه

داستان

درامی اجتماعی به کارگردانی و نویسندگی سیروس الوند داستان دلباختگی عزت (داریوش) به دختری روسپی به نام آذر (فرزانه تاییدی) را به تصویر می کشد. نصیر (عنایت بخشی) که با آذر در ارتباط است، از عزت می خواهد که در قبال گرفتن بیست هزار تومان آذر را رها کند. عزت در ظاهر می پذیرد اما در شب عوسی خواهرش مریم (شهره) و دوستش مرتضی (بهروز به نژاد)، نقشه ی دیگری را عملی می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فریاد زیر آب

آخرین مشارکت های کاربران