بیوگرافی کامل حسین خانی‌بیک

متن کامل بیوگرافی حسین خانی‌بیک

«حسین خانی‌بیک» در آثاری همچون «سفیر»، «شلیک نهایی»، «ستاره سهیل»، «رنج و سرمستی»، «مختارنامه»، «شب دهم»، «پلیس جوان»، «جاده‌های سبز شمالی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «تنهاترین سردار»، «حرفه ای»، «فرار مرگبار»، «نبردی دیگر»، «پوتین»، «روزی روزگاری»، «آهوی وحشی»، «بازگشت قهرمان»، «عبور از غبار»، «آخرین پرواز»، «ریحانه»، «صخره سبز»، «تفنگ‌های سحرگاه»، «خانه‌ای مثل شهر ما»، «پرستار شب»، «تفنگ شکسته»، «زیر باران»، «زنگ اول»، «راه دوم»، «کوچک جنگلی (سردار جنگل)»، «دست شیطان»، «تب مرگ / افیون»، «سرباز اسلام»، «مفسدین»، «فریاد مجاهد»، «مریم و مانی»، «باغ بلور»، «کلاغ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین خانی‌بیک

«حسین خانی‌بیک» در آثاری همچون «سفیر»، «شلیک نهایی»، «ستاره سهیل»، «رنج و سرمستی»، «مختارنامه»، «شب دهم»، «پلیس جوان»، «جاده‌های سبز شمالی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «تنهاترین سردار»، «حرفه ای»، «فرار مرگبار»، «نبردی دیگر»، «پوتین»، «روزی روزگاری»، «آهوی وحشی»، «بازگشت قهرمان»، «عبور از غبار»، «آخرین پرواز»، «ریحانه»، «صخره سبز»، «تفنگ‌های سحرگاه»، «خانه‌ای مثل شهر ما»، «پرستار شب»، «تفنگ شکسته»، «زیر باران»، «زنگ اول»، «راه دوم»، «کوچک جنگلی (سردار جنگل)»، «دست شیطان»، «تب مرگ / افیون»، «سرباز اسلام»، «مفسدین»، «فریاد مجاهد»، «مریم و مانی»، «باغ بلور»، «کلاغ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین خانی‌بیک

آخرین مشارکت های کاربران