بیوگرافی کامل نسرین کهزک (سپیده)

متن کامل بیوگرافی نسرین کهزک

«نسرین کهزک» در آثاری همچون «مسافر»، «هوس»، «حسرت»، «نفس بریده»، «حرمت رفیق»، «زن»، «بی‌گناه»، «بی‌نشان»، «دلقک»، «کمین»، «اضطراب»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «هیاهو»، «آب»، «خروس»، «شیخ‌صالح»، «بیقرار»، «بابا نان داد»، «نقره داغ»، «پهلوان در قرن اتم»، «پهلوان مفرد»، «آفتاب مهتاب»، «بازی خطرناک»، «همه گناهکاریم»، «هفده روز به‌اعدام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نسرین کهزک

«نسرین کهزک» در آثاری همچون «مسافر»، «هوس»، «حسرت»، «نفس بریده»، «حرمت رفیق»، «زن»، «بی‌گناه»، «بی‌نشان»، «دلقک»، «کمین»، «اضطراب»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «هیاهو»، «آب»، «خروس»، «شیخ‌صالح»، «بیقرار»، «بابا نان داد»، «نقره داغ»، «پهلوان در قرن اتم»، «پهلوان مفرد»، «آفتاب مهتاب»، «بازی خطرناک»، «همه گناهکاریم»، «هفده روز به‌اعدام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز نسرین کهزک
جوایز نسرین کهزک
جوایز نسرین کهزک
نسرین کهزک در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نسرین کهزک