بیوگرافی کامل نسرین کهزک (سپیده)

متن کامل بیوگرافی نسرین کهزک

«نسرین کهزک» در آثاری همچون «مسافر»، «هوس»، «حسرت»، «نفس بریده»، «حرمت رفیق»، «زن»، «بی‌نشان»، «بی‌گناه»، «دلقک»، «اضطراب»، «کمین»، «هیاهو»، «آب»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «خروس»، «شیخ‌صالح»، «بیقرار»، «بابا نان داد»، «پهلوان مفرد»، «نقره داغ»، «پهلوان در قرن اتم»، «آفتاب مهتاب»، «بازی خطرناک»، «همه گناهکاریم»، «هفده روز به‌اعدام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نسرین کهزک

«نسرین کهزک» در آثاری همچون «مسافر»، «هوس»، «حسرت»، «نفس بریده»، «حرمت رفیق»، «زن»، «بی‌نشان»، «بی‌گناه»، «دلقک»، «اضطراب»، «کمین»، «هیاهو»، «آب»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «خروس»، «شیخ‌صالح»، «بیقرار»، «بابا نان داد»، «پهلوان مفرد»، «نقره داغ»، «پهلوان در قرن اتم»، «آفتاب مهتاب»، «بازی خطرناک»، «همه گناهکاریم»، «هفده روز به‌اعدام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز نسرین کهزک
جوایز نسرین کهزک
جوایز نسرین کهزک
نسرین کهزک در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نسرین کهزک