قاصد بهشت (1338)

98 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1338/01/01
کارگردان: ساموئل خاچیکیان

«میرزا مظفر»(نصرت الله وحدت) به خاطر ورشکستگی قصد خودکشی دارد. میرزا با انبوه طلب کارانی که هم قصد تصاحب اموال او را دارند و هم دخترش را روبه رو می شود. «وکیلی»(رحیم روشنیان) به میرزا خبر می دهد که عمه ی میرزا فوت کرده و برای او نه ملیون تومان ارث گذاشته است. بر اثر موقعیتی که فراهم می آید همه رفتار خود را تغییر می دهند. اما این وضعیت با روشن شدن یک سوتفاهم دوباره تغییر می کند.

«میرزا مظفر»(نصرت الله وحدت) به خاطر ورشکستگی قصد خودکشی دارد. میرزا با انبوه طلب کارانی که هم قصد تصاحب اموال او را دارند و هم دخترش را روبه رو می شود. «وکیلی»(رحیم روشنیان) به میرزا خبر می دهد که عمه ی میرزا فوت کرده و برای او نه ملیون تومان ارث گذاشته است. بر اثر موقعیتی که فراهم می آید همه رفتار خود را تغییر می دهند. اما این وضعیت با روشن شدن یک سوتفاهم دوباره تغییر می کند.

سایر اطلاعات فیلم قاصد بهشت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

داستان

«میرزا مظفر»(نصرت الله وحدت) به خاطر ورشکستگی قصد خودکشی دارد. میرزا با انبوه طلب کارانی که هم قصد تصاحب اموال او را دارند و هم دخترش را روبه رو می شود. «وکیلی»(رحیم روشنیان) به میرزا خبر می دهد که عمه ی میرزا فوت کرده و برای او نه ملیون تومان ارث گذاشته است. بر اثر موقعیتی که فراهم می آید همه رفتار خود را تغییر می دهند. اما این وضعیت با روشن شدن یک سوتفاهم دوباره تغییر می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قاصد بهشت