بیوگرافی کامل رضا مرادیان

متن کامل بیوگرافی رضا مرادیان

«رضا مرادیان» در آثاری همچون «جوانی»، «عقرب»، «گروگان»، «گارد ویژه»، «بی قرار»، «حامی»، «نیش»، «شکوه بازگشت»، «قافله»، «باید بمیرم تا آدم بشم»، «شاهرگ» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تولید»، «مشاور انتظامی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا مرادیان

«رضا مرادیان» در آثاری همچون «جوانی»، «عقرب»، «گروگان»، «گارد ویژه»، «بی قرار»، «حامی»، «نیش»، «شکوه بازگشت»، «قافله»، «باید بمیرم تا آدم بشم»، «شاهرگ» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تولید»، «مشاور انتظامی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1377
7.0
1375
7.0
1374
0.0
1374
0.0
1374
0.0
1373
7.0
1373
7.0
1371
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
0.0
1374
7.0
1374
7.0
1373
7.0
1371
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا مرادیان

آخرین مشارکت های کاربران